Emma Suttie

Emma Suttie

 
Emma là một bác sĩ châm cứu và đã viết nhiều về sức khỏe cho nhiều ấn phẩm trong một thập kỷ qua. Hiện cô là phóng viên sức khỏe của The Epoch Times, chuyên về y học phương Đông, dinh dưỡng, chấn thương và lối sống.