Một tháng có bao nhiêu ngày? Xem lịch âm dương năm 2023

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết dưới đây tổng hợp thông tin về các tháng trong năm 2023, để trả lời các câu hỏi như: một tháng có bao nhiêu ngày, tháng này có bao nhiêu ngày?

Một tháng có bao nhiêu ngày?

Theo Âm lịch Việt Nam, một năm không nhuận có 12 tháng, một năm nhuận có 13 tháng. Số ngày trong mỗi tháng thường là 29 hoặc 30 ngày. Tuy nhiên, số ngày trong tháng không cố định qua các năm nên khó thống kê chính xác.

Tuy nhiên theo Dương lịch năm 2023 thì số ngày mỗi tháng cố định như sau:

Tháng dương lịch Số ngày trong một tháng năm 2023
Tháng 1 31
Tháng 2 28
Tháng 3 31
Tháng 4 30
Tháng 5 31
Tháng 6 30
Tháng 7 31
Tháng 8 31
Tháng 9 30
Tháng 10 31
Tháng 11 30
Tháng 12 31

1 tháng có bao nhiêu tuần?

Vì một tuần có 7 ngày nên 1 tháng thông thường có 4 tuần. Với các tháng có 30, 31 ngày thì một tháng có 4 tuần và thêm 2-3 ngày.

Tháng năm, tháng sáu có bao nhiêu ngày?

Theo bảng trên, tháng năm năm 2023 có 31 ngày theo dương lịch. Còn theo âm lịch thì tháng năm có 30 ngày.

Tháng sáu năm 2023 có 30 ngày. Còn theo âm lịch thì tháng sáu cũng có 30 ngày.

6 tháng có bao nhiêu ngày?

Trung bình mỗi tháng có 30 ngày nên 6 tháng sẽ có trung bình 180 ngày.

Tuy nhiên tùy vào các tháng khác nhau con số trên có thể thay đổi 1-2 ngày.

6 tháng có bao nhiêu tuần?

Vì một tuần có 7 ngày nên 6 tháng trung bình sẽ có khoảng 26 tuần.

Lịch âm dương toàn bộ năm 2023

Dưới đây là bảng lịch âm dương năm 2023 để bạn tham khảo:

Lịch âm cả năm 2023
Lịch âm dương toàn bộ năm 2023.

Xem thêm:

Khoa học


BÀI CHỌN LỌC

Một tháng có bao nhiêu ngày? Xem lịch âm dương năm 2023