Lý Long Tường - vị bạch mã hoàng tử đánh bại quân Mông Cổ trên xứ Cao Ly

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lịch sử hay nhắc đến nhà Trần với 3 lần thắng quân Mông Cổ như một thần tích. Nhưng ít ai biết là trên xứ Cao Ly xa xôi, một dũng tướng Đại Việt cũng đường hoàng đánh bại quân Nguyên Mông đến 2 lần. Đó chính là hoàng tử Lý Long Tường.BÀI CHỌN LỌC

Lý Long Tường - vị bạch mã hoàng tử đánh bại quân Mông Cổ trên xứ Cao Ly