Redirecting to https://www.ntdvn.net/trung-quoc/trung-quoc-doanh-thu-tu-thue-giam-trong-7-thang-chinh-quyen-khuyen-khich-cong-chuc-mua-nha-367684.html.