Thơ: PHÁ MỘNG - V

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hồng trần mải miết cuộc chơi; Biết đâu sinh mệnh luân hồi ức năm...

'Những lời nói bậc Thánh hiền
Quỷ ma kính sợ, Thần tiên nể vì' (1)
Vốn là thanh tịnh vô vi
Vốn là lấy Thiện mà suy cho người...

Trải qua 'vật đổi sao dời' (2)
'Thuần phong mỹ tục'(3) lần hồi lãng quên
Xoay vần đảo lộn trắng đen
Những là 'tranh đấu' một phen với đời

Nghĩa nhân đã nhạt phai rồi
Lợi-tình-danh luống bồi hồi tính toan
Phũ phàng giả-ác đa đoan
Mặc cho phúc đức hao mòn đớn đau!...

Trăm năm nước chảy qua cầu
Nghìn năm phiêu dạt dài lâu nguyên thần
Vẫn là có quả có nhân
Vẫn là duyên nợ oán ân trả bồi

Hồng trần mải miết cuộc chơi
Biết đâu sinh mệnh luân hồi ức năm
Cứ mong đắp đổi cho bằng
Có hay đức - nghiệp, phúc phần khác nhau?

Muốn rằng 'người thấp ta cao'
Có hay được - mất hoán nhau tức thì?
'Nhận về' là phải 'mất đi'
Lao tâm khổ tứ cũng vì chữ tham

Có ai mang nổi bạc vàng
Bán mua sinh tử mà sang Thiên đường?
Thân phàm vạn kiếp 'tha hương'
Bể dâu nếm trải đoạn trường bến mê...

Nhắn ai tỉnh mộng quay về
Pháp duyên cứu độ Thiên thê(4) dẫn đường
Mạt thời kiếp nạn tứ phương
"Phật ân hạo đãng"(5) phi thường từ bi

Phổ truyền Đại Pháp cứu nguy
Phục hưng truyền thống quay về bản nguyên
'Chân ngôn chín chữ'(6) ban truyền
Người minh chân tướng(7) đắc duyên thiện lành

Nhược bằng giả-ác đấu tranh
Ví như sinh mệnh 'chỉ mành treo chuông' (8)
Nhân sinh tại thế vô thường
Chúc cho trăm họ cát tường bằng an!

Thơ rằng: Giữa kiếp nguy nan
Pháp Luân Đại Pháp truyền ban cứu người... (9)

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(1) Cổ ngữ.
(2) Thành ngữ dân gian Việt.
(3) Thành ngữ Hán Việt.
(4) Thiên thê: thang Trời/ chiếc thang lên Trời [diễn giải theo ý tứ bề mặt].
(5) "Phật ân hạo đãng": câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(6) Chân ngôn chín chữ bảo bình an, [thành tâm nhẩm niệm]:
"Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!"
(7) Minh chân tướng: Minh tỏ sự thật [diễn giải theo câu chữ bề mặt].
(8) Để diễn tả những tình huống, hoàn cảnh thập phần cấp bách và nguy nan, thậm chí liên quan đến an nguy sinh mệnh, thành ngữ dân gian Việt có câu: 'Chỉ mành treo chuông'.
(9) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/BÀI CHỌN LỌC

Thơ: PHÁ MỘNG - V