Ngâm thơ: CHÚC CHO NHÂN THẾ AN BÌNH! (II)

Bình luận Vô danh cư sỹ • 18:00, 12/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Buổi mạt thế chen chân kiếm chác; Lợi-tình-danh nháo nhác đua tranh. Hỡi ôi sóng cuốn đầu ghềnh; Một cơn hiểm họa tan thành hư vô!

'Gặp xuân cây héo đâm chồi lại
Người chẳng hai lần tuổi tráng niên' (*)
Thiên tai dịch bệnh triền miên
Cảm thương thay mối ưu phiền thế nhân:

Buổi mạt thế chen chân kiếm chác
Lợi-tình-danh nháo nhác đua tranh
Hỡi ôi sóng cuốn đầu ghềnh
Một cơn hiểm họa tan thành hư vô!

Kìa người đói dật dờ xóm ngõ
Nọ cách ly đường phố đìu hiu
Đông tây nam bắc tiêu điều
Nẻo ngang lối tắt dập dìu chốt ngăn...

Từ Vũ Hán dịch lan khắp chốn
Gieo khổ đau nguy khốn muôn nơi
Cướp đi bao triệu mạng người
Năm châu bốn biển tơi bời mấy phen!

Kể chi kẻ đã quen nghèo khó
Người giàu sang còn đó nỗi đau
Tiền nhiều mua nổi mạng đâu!
Xuôi tay nhắm mắt như nhau đó mà...

Chớ có bảo chờ già mới khuất
Vừa xuân xanh bệnh ngặt cũng đi
Khi mà đạo đức suy vi
Thiên tai nhân họa thiếu gì éo le...

Nhắn nhân thế quay về bến giác
Nương mình trong Phật Pháp từ bi (**)
Kính Thần sẽ thoát hiểm nguy
'Phật quang phổ chiếu' cũng vì chúng sinh (***)

Chúc thế giới an bình một sớm
Và muôn dân chân tướng tường minh!
Có câu: 'Đại Đạo vô hình' (****)
Dở hay phúc họa nhục vinh bởi mình...

FB: Vô danh cư sỹ
_________________

(*) Cổ ngữ.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

(***) "Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh": Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(****) "Đại Đạo vô hình": Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

Bạn bình luận gì về tin này?

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Ngâm thơ: CHÚC CHO NHÂN THẾ AN BÌNH! (II)