Thơ: ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ QUAY VỀ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vòng đời luẩn quẩn loanh quanh; Hết khổ vì lợi lại danh lại tình; Mấy ai trọn vẹn cho đành; Mấy ai hạnh phúc an lành, mấy ai?

Phật Thần đến độ loài người
Người mê sẽ có cơ rời chốn mê
Đến đây là để quay về
Lẽ nào quên mất nguyện thề khi nao?

Đến đây như xuống rãnh hào
Cõi này sinh mệnh khác nào bùn nhơ
Thiên Thần ấy lúc sa cơ
Một thùng thuốc nhuộm khổng lồ dội lên

Làm người trăm mối ưu phiền
Người nghèo thiếu thốn liên miên suốt đời
Người giàu giữ của mệt nhoài
Người quyền thế cũng tơi bời đấu tranh

Vòng đời luẩn quẩn loanh quanh
Hết khổ vì lợi lại danh lại tình
Mấy ai trọn vẹn cho đành
Mấy ai hạnh phúc an lành, mấy ai?

Từ khi đắc được sách Trời (*)
Mới hay sinh mệnh con người từ đâu
Mới hay Đức – Nghiệp mang theo
Ấy là nhân quả bao nhiêu kiếp ròng

Đức nhiều thả sức mà dùng
Nghiệp nhiều nắm chắc đường cùng mưu sinh
Mới hay vạn vật có linh
Người vốn là Thần bị rớt xuống đây

Kiếp người khổ đến nhường này
Nhưng mà lại có cơ may trở về
Con đường thoát khỏi bến mê
Đắc Pháp hoàn tất nguyện thề khi xưa

Nguyện thề Chính Pháp trợ Sư
Thần Phật cứu độ đang chờ chúng sinh.

22-23/11/2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) Sách Chuyển Pháp LuânBÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ QUAY VỀ