Thơ: Nhắn ai trong kiếp đoạn trường…

Bình luận Vô danh cư sỹ • 08:24, 26/12/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có câu: gieo ác gặt hung; Thà rằng khuấy nước ngàn sông vạn hồ; Chớ nên bức hại người tu; Tránh ngày quả báo thiên thu khiếp hồn

Kiếp đoạn trường, kiếp đoạn trường!
Gió mưa vần vũ bất thường tiết Xuân

Hán Hồ đen kịt khí âm (*)
Tai ương bùng phát chính tâm kê đồ (**)
Thông tin bưng bít mê hồ
Bao người vong mạng trước cơ hiểm nghèo

Chỉ mành lắt lẻo chuông treo
Khắp nơi tức tưởi dân nghèo khóc than
Bịt bùng lối tắt nẻo ngang
Cách ly dịch bệnh, hoang mang tột cùng

Có câu: gieo ác gặt hung
Thà rằng khuấy nước ngàn sông vạn hồ
Chớ nên bức hại người tu
Tránh ngày quả báo thiên thu khiếp hồn

Vẫn còn cơ đặng sinh tồn:
Sớm nghe Chân tướng – cội nguồn Phúc âm
Hướng về vô lượng Phật ân
Tìm xem sách “Chuyển Pháp Luân” khắc tường

Nhắn ai trong kiếp đoạn trường
Pháp Luân Đại Pháp: con đường bình an…

FB: Vô danh cư sỹ

(*) Hán Hồ: Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi đầu tiên xuất hiện và bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (covid-19), sau đó do sự bưng bít thông tin của ĐCSTQ khiến dịch bệnh lan ra thành đại dịch trên khắp thế giới.

(**) Chính tâm kê đồ: Bản đồ Trung Quốc hình con gà, Vũ Hán ở giữa vị trí tim (tâm) gà, nên cụm từ này có nghĩa là "ở chính vị trí tâm của bản đồ hình con gà".

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nhắn ai trong kiếp đoạn trường…