Thơ: QUAY VỀ BẢN NGUYÊN

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Ngâm thơ) - Cửa trần thế mê man tạo nghiệp; Ải phàm gian mải miết đua tranh; Có hay phúc họa dữ lành; Dựa trên nhân quả tạo thành đó thôi!

'Lục căn buông xổng nhiều tâm dục
Nhất tịnh khai thông thấy bản nguyên' (*)
Muốn cho thanh thoát nẻo thiền
Cần siêu xuất khỏi ưu phiền thế gian...

Kìa danh lợi bạc vàng mấy độ
Này nợ duyên hỷ nộ sắc không
Cơ man những chuyện bao đồng
Khiến xui tâm cảnh phập phồng bất an

Cửa trần thế mê man tạo nghiệp
Ải phàm gian mải miết đua tranh
Có hay phúc họa dữ lành
Dựa trên nhân quả tạo thành đó thôi!

Trong Tam giới luân hồi sáu nẻo
Ngoài Ngũ hành muôn triệu tầng thiên
Mong cầu đắc Đạo thành Tiên
Tu tâm dưỡng tính, bản nguyên vãng hồi

Phúc âm đến với người tín Phật
Đừng bao giờ đánh mất đức tin
Ngàn năm mong mỏi kiếm tìm
Pháp Luân xoay chuyển diệu huyền thời-không

Trăm triệu người luyện công học Pháp
Cả năm châu hồi đáp Thánh duyên
Phật quang phổ chiếu khắp miền
Pháp Luân Đại Pháp đang truyền cõi nhân... (**)

FB: Vô danh cư sỹ
_________________

(*) 2 câu đầu: trích thơ trong 'Tây Du Ký'.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/BÀI CHỌN LỌC

Thơ: QUAY VỀ BẢN NGUYÊN