Kỷ niệm 19 năm xuất bản "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản": New York mít-tinh chúc mừng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 19 tháng 11 là ngày kỷ niệm 19 năm sự ra đời của loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York, để kỷ niệm 19 năm xuất bản Cửu Bình.

Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Người dân Trung Quốc đã công khai Tam thoái và nhận được giấy chứng nhận thoái xuất khỏi ĐCSTQ. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. Hình ảnh cho thấy đoàn xe của End CCP đi qua khu vực lân cận nơi tổ chức cuộc biểu tình. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Đoàn xe End CCP (Đả đảo ác ma ĐCSTQ) đi qua khu vực trung tâm Flushing. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)

"9 bài bình luật về Đảng Cộng sản" được xuất bản ngày 19 tháng 11 năm 2004. Đã vạch trần một cách toàn diện và có hệ thống những lời dối trá và những tội ác của ĐCSTQ trong hơn một thế kỷ, đã vạch trần sâu sắc bản chất tà ác của ĐCSTQ, và chỉ ra sự tất yếu lịch sử rằng ĐCSTQ đã chú định sẽ diệt vong, đã định đoạt số phận của phong trào Cộng sản Quốc tế, đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đã gây họa cho thế giới hơn một thế kỷ qua.

Sau khi xuất bản cuốn “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản”, nó nhanh chóng gây ra xu hướng thoái ĐCSTQ trên toàn cầu. “Cửu Bình” cho đến nay đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng và lan truyền khắp thế giới. Nó cũng được âm thầm lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc. Nó đã cho thế giới, đặc biệt là người dân Trung Quốc, thấy được rõ ràng nguồn gốc, bản chất, lịch sử và tội ác của ĐCSTQ. Lương tâm của người dân thức tỉnh, họ lần lượt rút khỏi các tổ chức đảng của ĐCSTQ.

Làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã lan ra khắp thế giới, trong 19 năm qua, tổng cộng 422 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi đội ngũ của ĐCSTQ, có được một cuộc sống mới và một tương lai tươi sáng. Đồng thời, cũng đã bước vào thời gian đếm ngược cho sự tan rã hoàn toàn của ĐCSTQ. Vào thời điểm ĐCSTQ đang ở đường cùng, và Bức tường Đỏ sắp sụp đổ, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc thấy rằng ĐCSTQ đang gây hại cho đất nước và người dân, mang lại tai họa cho người dân Trung Quốc và thế giới. “Kết liễu ĐCSTQ” và “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc” đã trở thành những từ được mọi người buột miệng nói ra, việc thoái Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ cũng đã trở thành một lựa chọn “thời thượng” cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người ra nước ngoài.

Sự tan rã của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Khi người dân vạch trần, lên án và gạt bỏ nó, thì cũng đã bước vào thời gian đếm ngược cho sự tan rã hoàn toàn của ĐCSTQ. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Cuộc biểu tình thu hút người dân đến chụp ảnh. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Người dân đã chủ động lên sân khấu bày tỏ sự ủng hộ việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Ngày 19 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản" (gọi tắt: Cửu bình) của Epoch Times. Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một buổi mít-tinh lớn để kỷ niệm 19 năm xuất bản “Cửu Bình” tại Flushing, cộng đồng người Hoa ở New York. (Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Đoàn xe End CCP (Đả đảo ác ma ĐCSTQ) đi qua khu vực trung tâm Flushing. (Lin Dan/The Epoch Times)
Đoàn xe End CCP (Đả đảo ác ma ĐCSTQ) đi qua khu vực trung tâm Flushing. (Lin Dan/The Epoch Times)

Hoàng Tiểu Đường - Epoch Times
Thanh Hà biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Kỷ niệm 19 năm xuất bản "9 bài bình luận về Đảng Cộng sản": New York mít-tinh chúc mừng