Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (9)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Rất nhiều tín đồ Cơ Đốc cho rằng, có thể lên Thiên quốc hay không thuần túy nằm ở lòng thương xót của Đức Chúa Trời, rằng hành vi tốt xấu không quan trọng, chỉ cần tin Chúa là có thể lên Thiên Đàng. Nhưng Swedenborg lại bác bỏ cách nói này.

“Thánh Kinh” đã chỉ ra rằng, tình huống sau khi chết tùy thuộc vào cách sống của con người trong trần thế, mỗi người đều chiểu theo hành vi của bản thân mà chịu phán xét, nhận báo ứng.

Swedenborg trích dẫn “Thánh Kinh” để chứng minh:

“Vì rồi đây Con Người sẽ ngự đến trong vinh hiển của Cha mình, với các thiên sứ của mình, và sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ làm.” (Ma-thi-ơ 16:27)

“‘Từ nay phước cho những người chết là chết trong Chúa.’” Phải, Ðức Thánh Linh phán, “Họ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó nhọc của họ, vì những công việc của họ đi theo họ.” (Khải Huyền 14:13)

“Ta sẽ thưởng phạt mỗi người trong các ngươi tùy theo những việc các ngươi làm.” (Khải Huyền 2:23)

“Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó. Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm.” (Khải Huyền 20: 12-13)

“Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm.” (Khải Huyền 22:12)

Mặc dù khải thị trong “Thánh Kinh” rất rõ ràng, minh bạch, nhưng vẫn có người chỉ chọn những lời dạy phù hợp với thị hiếu của bản thân, điều này cho thấy họ không thực sự tín Chúa.

“Thánh Kinh” không thừa nhận kẻ ác là môn đồ của Chúa

Swedenborg trích dẫn “Thánh Kinh”, rằng có những kẻ trên miệng xưng là con dân của Chúa nhưng lại không làm theo ý chỉ của Chúa, như thế Chúa sẽ không thừa nhận họ là môn đồ của mình.

“Vậy ai nghe những lời Ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá (...) Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát.” (Ma-thi-ơ 7:24, 26)

“Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc Thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’” (Ma-thi-ơ 7: 21-23)

“Khi ấy các ngươi sẽ nói, ‘Chúng tôi đã từng ăn và uống trước mặt Ngài. Ngài đã từng giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ Bấy giờ Chúa sẽ nói, ‘Ta nói với các ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy rời khỏi ta, hỡi những kẻ làm việc gian tà.’” (Lu-ca 13: 26-27)

“Ta sẽ báo trả chúng tùy theo những việc chúng làm và tùy theo những gì tay chúng gây ra.” (Giê-rê-mi 25:14)

“Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của con cái loài người để báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ và tùy theo kết quả của việc họ làm.” (Giê-rê-mi 32:19)

“Ta sẽ phạt cả dân lẫn tư tế vì các đường lối của chúng; Ta sẽ báo trả chúng theo các việc làm của chúng.” (Ô-sê 4:9)

“Những gì Chúa các đạo quân phán về việc Ngài sẽ làm cho chúng tôi tùy theo các đường lối và các việc làm của chúng tôi, Ngài đã làm đúng như vậy.” (Xa-cha-ri 1: 6)

Con người chết đi chỉ là thoát ra khỏi thân xác thịt, còn nguyên thần (linh hồn) sẽ đến không gian vật chất khác, ở đó sinh mệnh vẫn tiếp tục tồn tại. Do vậy, con người sẽ chiểu theo hành vi tốt xấu khi còn ở nhân gian mà chịu thẩm phán, nhận báo ứng.

Swedenborg cho biết, chỉ những ai sống thiện lương mới được lên Thiên quốc, còn những kẻ sống bại hoại phải đọa xuống địa ngục. Nhưng kẻ thích làm điều ác lại không tin rằng trạng thái sau khi chết phụ thuộc vào lúc sinh thời, đến khi thân thể bắt đầu suy yếu họ vẫn tin rằng Chúa sẽ đưa họ lên Thiên Đàng.

Chỉ những ai sống thiện lương mới được lên Thiên quốc. (Ảnh pixabay)

Cảnh giới tương thông với Chúa mới có thể lên Thiên Đàng

Swedenborg nói: Lý tính chân chính được cấu thành bởi tri thức đích thực và không sai lầm. Những gì xuất phát từ tri thức sai lầm thì không phải là lý tính. Dựa vào chân lý mang tính xã hội, lý tính được khai mở đến tầng thứ nhất. Dựa vào chân lý mang tính đạo đức, lý tính khai mở đến tầng thứ hai. Dựa vào chân lý của linh tính, lý tính sẽ khai mở đến tầng thứ ba.

Ông tiếp tục giải thích: Tri thức đích thực có thể phân thành ba loại: Liên quan đến xã hội, liên quan đến đạo đức, và liên quan đến linh tính.

1) “Chân lý mang tính xã hội” liên quan đến các sự vụ tư pháp và chính phủ, nói chung có liên quan đến công bằng và lợi ích chung.

2) “Chân lý mang tính đạo đức” liên quan đến cử chỉ hành vi của con người trong xã hội, nói chung đó là thành thật, chính trực, nói cụ thể thì có quan hệ với các loại mỹ đức.

3) “Chân lý linh tính” liên quan đến Thiên quốc và giáo hội (nơi thực sự dẫn dắt các tín đồ tin vào Chúa), nói chung có quan hệ với sự thiện lương, lòng từ bi và chân lý.

Swedenborg cũng chỉ ra rằng, những người đạt đến cảnh giới tầng thứ ba mới có thể tiến vào Thiên quốc, bởi vì cảnh giới này có tương thông với Chúa và thế giới của Chúa.

Hành vi là kết quả, tư tưởng là linh hồn, ý nguyện là sinh mệnh

Swedenborg nói, khi Chúa báo trước về cuộc thẩm phán cuối cùng, Ngài có đề cập đến hành vi. Trong sách Ma-thi-ơ chương 25 đã chỉ ra rằng: Người có hành vi thiện lương sẽ được hưởng sự sống đời đời, kẻ có hành vi bại hoại sẽ đi vào sự hình phạt đời đời.

Từ đó có thể thấy, cuộc sống bên ngoài do hành vi cấu thành, còn phẩm chất của sinh mệnh bên trong lại thông qua hành vi mà thể hiện ra.

Theo Swedenborg, nói đến hành vi là không chỉ nói đến hình thức bề mặt mà còn bao gồm bản chất nội tại. Mọi người đều biết, hành vi của con người xuất phát từ ý nguyện và tư tưởng của họ, hay nói cách khác, tư tưởng chi phối hành vi của con người.

Do đó, về cơ bản thì hành vi là kết quả, tư tưởng là linh hồn và ý nguyện là sinh mệnh. Rốt cuộc hành vi là biểu hiện bên ngoài của ý nguyện và tư tưởng. Chính vì lẽ đó, ý nguyện của hành vi và phẩm chất của tư tưởng sẽ quyết định bản chất của hành vi. Nếu tư tưởng và ý nguyện là thiện thì hành vi sẽ là thiện, còn nếu tư tưởng và ý nguyện là ác thì hành vi sẽ là ác, cho dù trên bề mặt cả hai có biểu hiện tương tự như nhau. Một ngàn người làm cùng một việc, bề mặt có thể không sai biệt gì khiến cho người ta không cách nào phân biệt, nhưng từ căn bản mà nói, hành vi của mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, bởi vì nó xuất từ những ý nguyện khác nhau.

Có rất nhiều người “giả thiện”, trên bề mặt là hành thiện nhưng bên trong lại ẩn giấu những mục đích khác nhau: Có người cầu danh, có người cầu lợi, có người cầu báo đáp và cầu được tín nhiệm, có người cầu quan hệ, có người vì sợ pháp luật, vị lo lắng mất địa vị danh tiếng, lại có người vì kéo bè kết phái, có người vì muốn lừa gạt, v.v.

Những người này bề mặt là làm việc tốt, ai cũng thấy họ đang làm việc thiện, nhưng trong mắt Chúa họ lại là kẻ ác. Bởi vì họ không xuất phát từ tình yêu đối với lẽ công bình và thành thật, mà là xuất phát từ tư lợi và ham muốn vật chất. Người khác nhìn thấy họ đang làm việc “thành thật và công bình”, kỳ thực là họ lấy đó để đạt được mục đích dục vọng của mình.

Vậy như thế nào mới là người tốt chân chính?

Swedenborg cho rằng: Người vì yêu sự thành thực và công bình mà lấy thành thực và công bình để đối đãi với mọi người, hành vi của họ về bề mặt và biểu hiện không có gì khác biệt với biểu hiện trên bề mặt của kẻ ác giả thiện. Nhưng họ hành sự như vậy là vì thuận theo chân lý, bởi vì đó là yêu cầu của Thánh ngôn. Lại có người là xuất phát từ lương tri, bởi vì họ bị cái tình tín ngưỡng làm cho cảm động. Cũng có người là xuất phát từ lòng nhân ái, bởi vì họ coi trọng hạnh phúc và lợi ích của những người xung quanh. Có người là xuất từ lòng kính Chúa, đối với họ hành thiện là lẽ đương nhiên, lấy chân thành và công bình đối đãi người khác cũng là lẽ đương nhiên.

Những người như vậy tín phụng sự thành thực và công bình, bởi vì đó là mỹ đức đến từ Chúa, Thần tính mà Chúa phát ra ngự trị trong trái tim họ. Bản chất hành vi của họ là thiện lương, do đó biểu hiện bên ngoài cũng là thiện lương. Đó cũng là điều mà người hiện đại gọi là “trong ngoài như một”.

(Còn tiếp)

Minh Tâm
Theo Vu Tinh Thành – NTDTVBÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (9)