Thần thoại hỗn loạn và tư tưởng triết học truyền thống (P-2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tuy nhiên, mặc dù nội hàm ý thức hệ khác nhau của cả hai, "Đất, Nước, Lửa, Gió và Không" của Phật giáo và "Đất, Nước, Lửa, Khí và Ether" của Hy Lạp cổ đại chiếu sáng lẫn nhau. Khiến mọi người nhớ đến câu thành ngữ cuốn “Chu Dịch" là “Thù lộ đồng quy”, tức các con đường khác nhau nhưng đều quy về một chỗ.BÀI CHỌN LỌC

Thần thoại hỗn loạn và tư tưởng triết học truyền thống (P-2)