Thơ: CHÁU NGOẠI

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm tuổi chưa biết hát; Năm tuổi chưa biết ăn. Ai nói gì trái ý; Thì cháu liền dậm chân.

Cháu sinh ngày mùng Một (*)
Tính cách giống hệt bà
Leo cây, tìm cành bổng
Chẳng thích ngồi cành la

Ngày đầu “đón” cháu ra
Lòng bà thầm ao ước:
Khi nào cháu biết đi
Sẽ cùng bà học Pháp

Mẹ cháu thì nhút nhát
Yêu ai chẳng nói ra
Khi mở được miệng nói
Họ đã có “cửa nhà”

Cháu biết chạy rất xa
Chẳng giống bà mong ước
Mới có mấy tuổi đầu
Đã có nhiều “chấp trước”

Cháu người miệng đi trước
Gặp ai cũng hỏi chào
Cháu mình chỉ nín lặng
Chẳng khác mẹ chút nào

Không như bao trẻ khác
Thích ra cổng, ra vườn
Cháu chỉ mê điện tử
Suốt ngày cầm Ai - phôn

Năm tuổi chưa biết hát
Năm tuổi chưa biết ăn
Ai nói gì trái ý
Thì cháu liền dậm chân

Nếu cùng bà học Pháp
Cháu đã tốt hơn nhiều
Gặp ai cũng chào hỏi
Được mọi người mến yêu

Nếu cùng bà học Pháp
Cháu sẽ sớm nên người
Sống theo Chân Thiện Nhẫn
Vững chãi trong cuộc đời!

Khởi 27/ 7 /2017
Sửa 20.7.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) “Trai mùng Một, gái hôm Rằm” (lời cổ nhân)BÀI CHỌN LỌC

Thơ: CHÁU NGOẠI