Thơ: Cơ may đến gần

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Kính tặng mẹ )

Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm
Miếng ngon mẹ nhịn để dành nuôi con
Bây giờ con đã lớn khôn
Công thành danh toại lại còn đẹp xinh

Hằng đêm mẹ khóc một mình
Không thể thức trắng để chăm mẹ già
Chẳng bù cái thuở u oa
Hễ nghe con khóc mẹ sà đến ngay

Tuổi già như chuối chín cây
Mẹ như đợi tháng đợi ngày ra đi
Chúng con rất muốn đền nghì
Thuốc Tiên chẳng có, lấy gì đền ơn?

Cho Mẹ nghe Pháp sớm hôm
Dạy mẹ Chín chữ Chân ngôn diệu kỳ
Mai ngày nếu mẹ rời đi
Trong tâm có Pháp lo gì mẹ ơi

Thần đang đợi sẵn trên Trời
Đón người mộ Đạo về nơi thanh nhàn
Tiếc gì ở chốn trần gian
Hạnh phúc thì ít lo toan thì nhiều

Ngày xưa mẹ đẹp tựa Kiều
Nghe cha lấy bố, bố nghèo xác xơ
Đông con, bươn trải từng giờ
Bao phen khốn quẫn nào ngờ đã qua

Hết nghèo thì tuổi đã già
Sinh lão bệnh tử ai mà thoát thân?
Kiếp người luẩn quẩn loanh quanh
Khổ không tả xiết tấm thân luân hồi

Tiên tri: Phật hạ thế rồi
Mẹ hãy cầu Phật để Người giúp cho
An bài cho mẹ đường tu
Được thoát bể khổ bể dơ chốn này

Cùng con hợp thập hai tay
Tạ ơn Trời Phật cơ may đến gần.

02.10.2022
Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: Cơ may đến gần