Thơ: Mẹ bình Tam Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tặng Mẹ

Thuở thiếu thời mình mê say Tam Quốc (1)
Thuộc làu làu từng trận chiến lừng danh
Có lần say sưa kể về trận Hà Manh (2)
Trương Dực Đức gọi Mã Siêu chửi bới
Cởi giáp, gác khiên, khiêu khích ngoài cửa ải
Rồi trận chiến xảy ra giáo sắc chọi xà mâu,
Rồi tên bay vun vút sượt qua đầu
Và chùy đồng bay vèo vèo sát đích…

Lũ thiếu niên quê mắt tròn xoe phấn kích:
"Hay quá đi, nào bạn kể nữa đi!"

Tối về nhà Mẹ mới giảng cho nghe:
"Con hãy xem, một lũ người mạnh khỏe,
Của cải không làm ra, công việc thì bỏ bễ
Chỉ biết đánh chửi nhau, non nước tan hoang,
Tàn phá bao nhiêu nhà cửa thôn làng,
Trăm vạn trẻ mồ côi, triệu đàn bà góa bụa,
Bao mẹ cha đợi con tựa mòn khung cửa
Hay ho gì, tan nát cả Trung Hoa!

Bao bài học nhớ đời mà chẳng tỉnh ra,
Vẫn như xưa, vẫn chiến tranh giành giật
Vẫn máu chảy, đầu rơi, nước non tan nát
Thế hệ anh con (3) ai mất, ai còn?"

02.6.2014

Đông Quan
___________

  1. Tiểu thuyết lịch sử của tác giả La Quán Trung, Trung Quốc về thời Đế quốc Đông Hán bị chia làm 3 nước Ngụy, Thục và Ngô.

  2. Tên địa danh nơi xảy ra trận đánh thời Tam Quốc giữa đạo quân Kinh Châu của Lưu Bị chỉ huy và đạo quân Hán Trung do Mã Siêu chỉ huy.

  3. Anh trai tôi và đa phần các bạn thế hệ của anh lúc bấy giờ đang ở chiến trường.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Mẹ bình Tam Quốc