Thơ: CHUYỆN NGỘ KHÔNG DIỆT TRỪ LỤC TẶC

Bình luận Vô danh cư sỹ • 10:00, 30/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

["Tây Du Ký" thiển đàm] - Tên nhân vật - "Sáu thằng giặc cướp" (*); Huyền diệu thay trùng khớp "Lục căn"; Cũng là nhắn nhủ thế gian; Muốn tu siêu xuất, chớ ham nẻo trần:

Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặc
Nào phải đâu nhắm mắt đánh càn
Bề ngoài câu chuyện thế gian
Thực ra ẩn chứa nội hàm phía trong...

Tên nhân vật - "Sáu thằng giặc cướp" (*)
Huyền diệu thay trùng khớp "Lục căn"
Cũng là nhắn nhủ thế gian
Muốn tu siêu xuất, chớ ham nẻo trần:

Nhãn Khán Hỷ - tên thằng thứ nhất:
"Mắt Thấy Mừng" thì tất hữu vi
Đường tu hễ gặp chuyện gì
Tâm phàm bất động, tức thì giải khai

Nhĩ Thính Nộ - thứ hai trong đám:
"Tai Nghe" rồi còn dám "Giận" sao?
Bỏ qua hết chuyện tào lao
Nghe mà chẳng chấp tý nào mới hay!

Tỷ Khứu Ái - tên này tam đệ:
"Mũi Ngửi" rồi "Thích", thế là ham
Bỏ trừ 'hương vị thế gian'
Đường tu cũng bớt gian nan mấy phần

Thiệt Thường Tư - ấy thằng thứ bốn:
"Lưỡi Nếm" rồi mà vốn "Nhớ nhung"
Bài trừ tâm loạn tứ tung
Chấp mê ăn-nói, vô cùng khó khăn

Kẻ đứng hàng thứ năm - ngũ đệ
Thân Bổn Ưu: "Thân" dễ "Vốn Lo"
Tâm này nếu có nguy to
Tối ngày toan tính so đo - cần trừ

Kẻ thứ sáu có dư ác hiểm
Thường ở trong tâm niệm người ta
Ý Kiến Dục, có nghĩa là:
"Ý Thấy Ham Muốn", Ta Bà rớt mê!
...

Đường 'Thiên Trúc', muốn về cõi Phật
Ải đầu tiên cần dứt Lục căn
Kìa "Tây Du Ký" uyên thâm
Xứng ngôi danh tác ngàn năm lưu truyền...(**)

FB: Vô danh cư sỹ

(*) Trong "Tây Du Ký", có 6 nhân vật đạo tặc bị Tôn Ngộ Không diệt trừ trong quan ải đầu tiên của thầy trò Đường Tăng trên bước đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh, phổ độ chúng sinh, thành tựu quả vị - thật tinh tế và uyên thâm, tên gọi của những kẻ này chính là trùng hợp với "Lục căn" (6 căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) mà người tu luyện cần phải xả bỏ chấp trước vào chúng, nếu muốn tiến về viên mãn... Tên của 6 "nhân vật" [phiên âm] lần lượt là:

- Nhãn Khán Hỷ: 'Mắt Thấy Mừng'.
- Nhĩ Thính Nộ: 'Tai Nghe Giận'.
- Tỷ [hoặc Tỵ] Khứu Ái: 'Mũi Ngửi Thích'.
- Thiệt Thường Tư: 'Lưỡi Nếm Nhớ'.
- Thân Bổn Ưu: 'Thân Vốn Lo'.
- Ý Kiến Dục: 'Ý Thấy Muốn'.

Trong Phật Pháp và văn hóa tu luyện xưa nay đều giảng: "Lục căn thanh tịnh" - sáu căn đều phải thanh tịnh, không mang theo chấp trước...

(**) "Tây Du Ký" vốn được mệnh danh là một trong số "Tứ đại danh tác" - một trong bốn tác phẩm danh tiếng nhất của Văn học truyền thống Trung Hoa [và thế giới].
"Tây Du Ký", ngoài kể về những câu chuyện ly kì, hấp dẫn của 4 thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn, từ Đông Thổ sang Tây Trúc thỉnh kinh... tác phẩm còn ẩn chứa trong đó rất nhiều nội hàm Văn hóa tu luyện vô cùng huyền diệu, uyên thâm.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: CHUYỆN NGỘ KHÔNG DIỆT TRỪ LỤC TẶC