Thơ: ĐỪNG LÀM RA CHIẾN TRANH

Giúp NTDVN sửa lỗi

Anh hùng làm gì chứ? Nếu đất nước tang thương; Vinh quang làm gì chứ? Nếu máu loang chiến trường

Dù là ai đi nữa
Đừng làm ra chiến tranh
Dù là ai đi nữa
Đừng biến thành yêu tinh

Thế giới cần nhiều bánh
Để dân ấm dân yên
Thế giới cần nhiều sữa
Trẻ em được đến trường

Từ khi có chiến sự
Thế giới toàn thương đau
Những người yêu cuộc sống
Phải lánh trong hầm sâu

Anh hùng làm gì chứ?
Nếu đất nước tang thương
Vinh quang làm gì chứ?
Nếu máu loang chiến trường

Bạo chúa sinh bạo chúa
Oán hờn gọi oán hờn
Chỉ có phi bạo lực
Mới mãi mãi trường tồn.

Dù là ai đi nữa
Khi làm ra chiến tranh
Như làm ra vết chém
Vĩnh viễn chẳng thể lành.

Đoàn Thị Lam Luyến

19.03.2022

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐỪNG LÀM RA CHIẾN TRANH