Thơ: GIỖ BỐ NGÀY GIÃN CÁCH

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đất nước còn nghèo khó; Bao người đi làm xa; Bao người lo từng bữa.

Hôm nay ngày giỗ bố
Chúng con không thể về
Dù cách vài con phố

Đất nước còn nghèo khó
Bao người đi làm xa
Bao người lo từng bữa

Dịch giã đang tàn phá
Cướp đi bao mạng người
Bệnh viện không còn chỗ

Kiếm ăn làm sao đây
Covid đang bủa vây
Nay không thể rời nhà

Giỗ bố, nhớ lời bố:
Chị em đùm bọc nhau
Dù thiếu ăn đến mấy
Vẫn lấy ĐỨC làm đầu

Chúng con vâng lời bố
Sống hiền như bố thôi
Không có ai nghiện ngập
Không có ai chây lười

Chúng con vâng lời bố
Biết tìm về cội nguồn
Sáu đứa đều tu Phật
Bố chính là Thái Sơn!

Láng Thượng, ngày 04.8.2021

Thạc sĩ, Họa sĩ Đoàn Thị Hồng LĩnhBÀI CHỌN LỌC

Thơ: GIỖ BỐ NGÀY GIÃN CÁCH