Thơ: MỘT NGÀY CỦA MẸ TÔI

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chưa khuya chưa vội ngủ; Mẹ mở Kinh Văn coi. Còn bao điều chưa tỏ; Mẹ chia sẻ cùng tôi.

Mặt trời còn ngủ nướng
Mẹ đã dậy luyện công
Cho ngày đầy năng lượng
Hai tiếng đã nạp xong

Rồi mẹ đến cơ quan
Hàng ngày lo công chuyện
Nhưng chẳng bữa nào quên
Bốn lần Phát Chính Niệm

Công viên chiều mẹ xuống
Giúp người mới tập công
Giúp ai chưa minh bạch
Chân tướng Pháp Luân Công

Tối mẹ song bàn đọc
Bài giảng Chuyển Pháp Luân
Các đồng tu cùng học
Trường sắc đỏ chính thuần

Chưa khuya chưa vội ngủ
Mẹ mở Kinh Văn coi
Còn có điều chưa tỏ
Mẹ chia sẻ cùng tôi

Ngày của mẹ thật bận
Làm ba việc trơn chu
Để trợ Sư chính Pháp
Tinh tấn và thật tu

Con có được bản thể
Nhờ ơn mẹ sinh thành
Trên đường tu Đại Pháp
Có mẹ luôn đồng hành!

18.10.2021

Lê TưBÀI CHỌN LỌC

Thơ: MỘT NGÀY CỦA MẸ TÔI