Thơ: Tân và Quý

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 13:00, 09/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có khúc cá đãi khách; Mèo hoang cuỗm đi rồi. Thế là Tân và Quý; Chia đều phần phạt roi.

Tam thể Tân sinh trước
Tam thể Quý sinh sau
Hai con mèo ủ tuổi
Cùng “thích trèo cây cau”

Nhà Trạng tưởng sẵn thịt
Nhà Trạng chỉ sẵn rau
Những buổi bình thơ phú
Hai đứa cùng nghênh râu

Có khúc cá đãi khách
Mèo hoang cuỗm đi rồi
Thế là Tân và Quý
Chia đều phần phạt roi

Nhiều bận ấm ức thế
Chẳng ai nói ra lời
Hễ tính chuyện chia cắt
Nước mắt cùng tuôn rơi!

Đại Nải, 23.03.2003

Đoàn Thị Lam Luyến

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Tân và Quý