Ảnh: Phong thái trang nhã của các thí sinh nhóm thiếu nữ tại Bán kết Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu NTD lần thứ 10

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu" của Đài truyền hình NTD (Tân Đường Nhân) lần thứ 10 được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tại trường Cao đẳng Purchase ở bang New York, Hoa Kỳ, từ ngày 7 tháng 9 năm 2023 đã diễn ra mắt hoành tráng, hơn một trăm vũ công xuất sắc đã tranh tài trên sân khấu quốc tế này.

Ngày 9/9, cuộc thi bước vào vòng Bán kết vào ngày thứ 3. Sau một ngày thi đấu quyết liệt, tổng cộng 51 thí sinh thuộc các lứa tuổi thiếu niên, thiếu niên đã lọt vào vòng Chung kết. Dưới đây là hình ảnh của một số thí sinh ở nhóm Thiếu nữ trong cuộc thi.

Thí sinh thiếu nữ Bạch Khải Lệ biểu diễn vũ điệu "Chiêu Quân ngoài biên ải" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lý Ân Từ biểu diễn vũ điệu "Sắc xuân khắp vườn" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Cao Tịnh Liên biểu diễn vũ điệu nhảy "Mây màu buổi sáng" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Chu Tuấn Dung biểu diễn vũ điệu "Hoa Mộc Lan" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ trẻ Bạch Vô Trần biểu diễn vũ điệu nhảy "Cơn mưa mới ở Giang Nam" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 . (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Ngô Thư Thanh biểu diễn vũ điệu “Truyền thừa” tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Âu Dương Mỹ Phượng biểu diễn vũ điệu “Mộc Lan" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lý Nghi Hiên biểu diễn vũ điệu "Trăng lạnh mùa đông" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Bạch Vô Trần biểu diễn vũ điệu “Cơn mưa mới ở Giang Nam" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 . (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Thiệu Nãi Ân biểu diễn vũ điệu “Mưa xuân" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lâm Thừa Nhàn biểu diễn vũ điệu “Mây màu buổi sáng" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Vũ Toàn biểu diễn vũ điệu “Buổi sáng mùa xuân” tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lâm Dư Trăn biểu diễn vũ điệu “Thanh thanh mạn" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lâm Thừa Nhàn biểu diễn vũ điệu “Mây mày buổi sáng" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Âu Dương Mỹ Phượng biểu diễn vũ điệu “Mộc Lan" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lý Nghi Hiên biểu diễn vũ điệu "Trăng lạnh mùa đông" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Mạnh Giai Di biểu diễn vũ điệu “Bạn cùng trăng đi bên sông” tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Liên Hân biểu diễn vũ điệu “Sau cơn mưa trời lại nắng" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Tạ Tử Thiên biểu diễn vũ điệu “Sắc xuân” tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở bang New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Mạnh Giai Di biểu diễn vũ điệu “Bạn cùng trăng đi bên sông” tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Lâm Dư Trăn biểu diễn vũ điệu "Thanh thanh mạn" tại vòng bán kết Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Tiêu Y Linh biểu diễn vũ điệu “Ánh sáng ban mai” tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTD lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường Purchase College ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)
Thí sinh thiếu nữ Cao Tịnh Liên biểu diễn vũ điệu “Mây màu buổi sáng" tại vòng bán kết Cuộc thi Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu của NTDTV lần thứ 10, được tổ chức tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường đại học Purchase ở Purchase, New York, Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. (Đới Binh/The Epoch Times)

NTD
Hoàng Mai biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Ảnh: Phong thái trang nhã của các thí sinh nhóm thiếu nữ tại Bán kết Múa cổ điển Trung Quốc Toàn cầu NTD lần thứ 10