Liệu rồng có thực sự tồn tại?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lúc này chỉ thấy một con rồng khổng lồ dài mấy dặm xuất hiện, to lớn oai phong, thần quang hiển hiện, bay lượn trên những tầng mây. Quan sai đến bắt Phổ Am nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều kinh hãi không thôi, vị quan cầm đầu quỳ xuống đất khẩn cầu sám hối, sau đó rồng lập tức biến mất, và mưa cũng liền tạnh.

Liệu rồng có thực sự tồn tại? Cùng xem thử những ghi chép về rồng trong các sách cổ Á Đông.

Rồng vẫn luôn là một hình tượng thần bí tồn tại trong ấn tượng của người Á Đông, vậy rốt cuộc loài vật này có thực sự tồn tại không? Thời hiện đại có người chụp được ảnh rồng và có cả nhưng ghi chép liên quan đến rồng, Trong những sách cổ trong lịch sử Á Đông cũng có rất nhiều ghi chép liên quan tới rồng, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu xem.

Hoàng đế Khang Hy nam tuần tận mắt thấy rồng thật

Năm Khang Hy thứ 44 (tức năm 1705), Hoàng đế Khang Hy nam tuần lần thứ 5, và từng trú tạm 2 lần tại chùa Kim Sơn. Hôm đó ngày 30 tháng 4 không có mưa gió sấm sét, chỉ có một chút mưa phùn.

Hoàng đế Khang Hy nhìn ra sông thì bỗng nhiên thấy một con rồng rất lớn xuất hiện ở phía Tây Nam, dài ước chừng mấy chục trượng, bay lượn trên bầu trời rồi nhanh chóng nhập vào các đám mây. Khi Hoàng đế Khang Hy nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, ông đã cầm bút viết bài "Kiến Long Hành".

Trong “Kiến Long Hành" có viết rằng, rồng trông rất mạnh mẽ, toát ra khí thuần dương, nó có thể thiên biến vạn hoá. Khi ở trên mặt đất, rồng không phá mùa màng và nhà dân; khi bay lượn trên không trung, nó cũng không phá hủy rừng cây ăn quả; bay lượn trong mây, còn có thể tỏa ra hào quang tốt lành. Hoàng đế Khang Hy cảm thán, đức của rồng lớn lắm thay, là thống lĩnh của muôn loài vật, chứa đựng đức hạnh thuần tuý.

Hoàng đế Khang Hy cảm thán, đức của rồng lớn lắm thay, là thống lĩnh của muôn loài vật, chứa đựng đức hạnh thuần tuý. (Ảnh: Pixabay)
Hoàng đế Khang Hy cảm thán, đức của rồng lớn lắm thay, là thống lĩnh của muôn loài vật, chứa đựng đức hạnh thuần tuý. (Ảnh: Pixabay)

Quan lại gặp được rồng, biết được Phổ Am là Thánh tăng

Vào năm Thiệu Hưng thứ 26 triều đại Nam Tống (năm 1156), có một vị cao tăng đắc Đạo, hậu thế tôn ông là “Phổ Am tổ sư", ở trong chùa miếu truyền pháp thụ đạo, vì bình thường người dân thụ ích rất nhiều từ sự giáo hóa của ông, nên hương hỏa trong chùa cường thịnh. Tuy nhiên có một số Đạo sĩ trong tâm đố kỵ, nên mật báo đến phủ tổng đốc rằng Phổ Am là yêu tăng, mê hoặc đại chúng. Vì thế tổng đốc đại nhân sai tuần ti dẫn mấy trăm quan lại đuổi bắt Phổ Am. Trên đường đội quân người ngựa hùng hậu kéo đến chùa Phật, cách chùa khoảng vài dặm, chợ trời mưa nhỏ, trong chốc lát mấy đen kéo đến.

Lúc này chỉ thấy một con rồng khổng lồ dài mấy dặm xuất hiện, to lớn oai phong, thần quang hiển hiện, bay lượn trên những tầng mây. Quan sai đến bắt Phổ Am nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều kinh hãi không thôi, vị quan cầm đầu quỳ xuống đất khẩn cầu sám hối, sau đó rồng lập tức biến mất, và mưa cũng liền tạnh. Thế là đội quân người ngựa lại quay về phủ tổng đốc, quan tuần kiểm báo cáo với tổng đốc đại nhân: “Phổ Am đại sư chính là Thánh tăng, không phải yêu tăng.”

Lúc này chỉ thấy một con rồng khổng lồ dài mấy dặm xuất hiện, to lớn oai phong, thần quang hiển hiện, bay lượn trên những tầng mây. (Ảnh: pixabay)
Lúc này chỉ thấy một con rồng khổng lồ dài mấy dặm xuất hiện, to lớn oai phong, thần quang hiển hiện, bay lượn trên những tầng mây. (Ảnh: pixabay)

Hai con tiểu long giống như cá chạch

Vào thời nhà Đường, ở Trường An có người tên là Hoạn Long Hộ, ông chỉ cần quan sát thế nước là biết có rồng hay không, và đó là loại rồng gì. Trong những năm Đường Ý Tông, Hoạn Long Hộ nói rằng trong ao Long Trì có hai con rồng đi mất. Hoàng đế lệnh ông ra ngoài tìm, thế là ông hướng về phía đông của Hàm Cốc Quan tìm kiếm mấy chục ngày, cuối cùng đã tìm được hai con tiểu long thất lạc ở trong ao Nguỵ Vương thuộc phía đông của Lạc Dương, rồi đem chúng mang về kinh thành Trường An.

Khi đi qua Hoa Châu (huyện Hoa, Thiểm Tây ngày nay), thứ sử của Hoa Châu lúc bấy giờ là Lý Nột, là người rất đứng đắn, nghe tin có rồng đến Hoa Châu, tưởng có người lừa đảo nên lệnh cho người gọi Long Hộ đến nha môn, để xem một chút là thật hay giả. Sau khi Long Hộ đến nha môn của quan phủ, lấy ra một cái bình nhỏ, nghiêng rót vào một cái chậu lớn, Lý Nột kiểm tra thì nhận thấy chỉ là hai con cá chạch nhỏ. Lý Nột giận dữ nói: “Nếu như ngươi không chứng thực được đây là biến hình của hai con rồng, thì tức là ngươi khi quân phạm thượng.”

Hoạn Long Hộ trả lời: "Nếu đại nhân muốn xác thực thì cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần thỉnh đại nhân sai người đào một cái ao nhỏ dưới đất, không cần quá lớn, mỗi chiều một thước là được”. Lý Nột sai người làm theo như thế, rồi rót nước vào, Long Hộ thả cá chạch vào trong ao nước, thì thấy hai con cá chạch này sau khi vào nước liền xoay tròn với nhau, đuôi chạm vào bốn thành bể, đất xung quanh sụt lở, nước trong ao cũng tăng vọt, trong nháy mắt ao nước nhỏ lớn lên thêm gấp mấy lần. Người đứng hai bên có chút lo lắng, nói với Lý Nột: “Sợ rằng cái ao nước này còn biến lớn nữa, đến lúc đó lại khó kiểm soát được nó.” Lý Nột liền vội vã bảo Long Hộ thu hai con tiểu long lại, Long Hộ lập tức nhốt hai con tiểu long vào cái bình nhỏ. Lúc này Lý Nột mới cảm khái, trên thế giới bao la này thật không ít chuyện kỳ lạ, sau đó ông hậu đãi Long Hộ, cho nhiều tiền vật để ông mang tiểu long đi yết kiến Hoàng đế.

Long Hộ thả cá chạch vào trong ao nước, thì thấy hai con cá chạch này sau khi vào nước liền xoay tròn với nhau, đuôi chạm vào bốn thành bể, đất xung quanh sụt lở. (Ảnh: Pixabay)
Long Hộ thả cá chạch vào trong ao nước, thì thấy hai con cá chạch này sau khi vào nước liền xoay tròn với nhau, đuôi chạm vào bốn thành bể, đất xung quanh sụt lở. (Ảnh: Pixabay)

Trị thủy chống lũ lụt, đào đến hang rồng

Năm Khai Nguyên thời nhà Đường, vì tình hình lũ lụt nguy cấp, nên Hà Nam tấu thỉnh lên triều đình đồng ý cho đào vét 18 dặm sông, để nước sông chảy vào sông Thanh, để giải quyết hiểm họa lũ lụt ở vùng Trường Hoài.

Huyện lệnh huyện Chân Nguyên là Thôi Diên Điệu đã tập hợp người trong huyện phủ, đào vét được mấy nghìn bộ thì đào đến một cái hang rồng. Lúc mới đào đến tưởng rằng đó là một ngôi mộ cổ, nhưng nhìn thì thấy giống như mới xây, bên trong rất sạch sẽ. Nhìn xung quanh thì thấy dưới bức tường có một con rồng ngũ sắc đang ẩn nấp ở dưới đó, dài hơn một trượng, bên cạnh đầu có năm sáu con cá chép, mỗi con cá dài hơn một thước. Còn có hai con linh quy, mỗi con dài một thước hai tấc, mắt dài chín phân, cũng giống như con rùa bình thường. Thôi Diên Điệu báo cáo sự việc này lên ngự sử phụ trách việc đào sông Ô Nguyên Chương, Ô Nguyên Chương lại báo lên Tề Hoán.

Tề Hoán ra lệnh cho họ chuyển rồng vào sông Hoài, đem rùa tới sông Biện. Thôi Diên Điệu đem rồng và cá chuyển ra hơn 200 dặm, đến bên bờ sông Hoài, hàng triệu con cá trắng từ dưới sông nhảy vọt lên về phía rồng, nước sông cuồn cuộn trào lên, mây mù mịt mờ, rồi không thấy rồng đâu nữa.

Ô Nguyên Xương sai người dùng lưới đưa rùa tới Tống Địa, trên đường gặp vũng nước, rùa lớn nhiều lần vươn cổ về phía vũng nước, người kia thấy thương nó, liền tạm thời thả nó vào nước. Mặt nước chỉ rộng có vài thước, sâu không quá năm tấc, nhưng rùa lớn như thế mà lại không thấy đâu nữa, múc cạn nước tìm nó cũng tìm không thấy.

Lam Sơn
Theo SOH
Tài liệu tham khảo: "Kiến long hành"; "Phổ Am truyện"; "Trung triều cố sự"; "Quảng dị ký"BÀI CHỌN LỌC

Liệu rồng có thực sự tồn tại?