Tham luyến mỹ sắc, miệng mắt tạo nghiệp, phúc lộc mất hết

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Vẫn còn những hình phạt nặng hơn thế này. Anh nhất định không được ham hố vui vẻ nhất thời mà mất đi thân người. Cần tránh sắc như tránh tên độc..."

Lã Thanh bình thường thích nói chuyện dâm ô và nhìn trộm phụ nữ, mặc sức dùng miệng mắt tạo dâm nghiệp, hành vi rất là phóng đãng.

Một hôm nọ Lã Thanh bỗng dưng đột tử, rồi thấy ông nội - đã quá cố - rất tức giận mà nói với anh ta rằng: "Nhà chúng ta hai đời tích đức hành thiện, trong mệnh ngươi vốn sẽ là tài lộc phú quý, phát tài hàng vạn quan tiền. Không ngờ ngươi tham luyến mỹ sắc, miệng mắt đều tạo nghiệp, phúc báo sắp bị cắt hết rồi. Ta sợ rằng ngươi sẽ thực sự phạm việc ác tà dâm, thế thì con cháu đời sau nhà họ Lã chúng ta sẽ không có hy vọng nữa. Vì vậy ta mới cầu khẩn Diêm Vương bắt ngươi xuống Âm tào Địa phủ sớm hơn để ngươi xem tội tà dâm bị trừng trị như thế nào".

Lã Thanh nói: "Cháu nghe nói gian dâm vợ con người khác sẽ bị báo ứng tuyệt tử tuyệt tôn. Thực tế cháu cũng rất sợ báo ứng này, do đó cháu chưa từng phạm lỗi này".

Khi đó một viên quan Âm phủ đứng ở bên, nói tiếp lời rằng: "Đâu chỉ có tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu là người nữ chủ động quyến rũ, mà mình thuận nước đẩy thuyền, không từ chối, thì tội nghiệt này chỉ có báo ứng tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu mình dụ dỗ, ép buộc phụ nữ, tái phạm nhiều lần, bức hại vợ con người khác, thậm chí làm trụy thai hoặc giết chết vợ hoặc chồng đối phương, thì báo ứng đâu chỉ có tuyệt tự tuyệt tôn? Trừng phạt đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá nhẹ nhàng, nhưng pháp luật ở âm gian rất nghiêm khắc. Con người hễ động niệm tà dâm liền có tội nghiệp. Tam Thi Thần sẽ tự thú, Táo Quân và Thành Hoàng sẽ tấu rõ đúng sự thật, nếu họ che giấu hoặc để lọt sẽ là đại tội đó. Anh thử xem vài vụ xét xử hôm nay thì sẽ biết".

Nếu mình dụ dỗ, ép buộc phụ nữ, tái phạm nhiều lần, bức hại vợ con người khác, thậm chí làm trụy thai hoặc giết chết vợ hoặc chồng đối phương, thì báo ứng đâu chỉ có tuyệt tự tuyệt tôn?
Nếu mình dụ dỗ, ép buộc phụ nữ, tái phạm nhiều lần, bức hại vợ con người khác, thậm chí làm trụy thai hoặc giết chết vợ hoặc chồng đối phương, thì báo ứng đâu chỉ có tuyệt tự tuyệt tôn? (Ảnh: Shutterstock)

Một lát sau, bọn lính quỷ dẫn rất nhiều người phạm tội tà dâm lên điện, bọn họ đều bị đeo gông cùm quỳ trên nền nhà. Diêm Vương nghiêm giọng phán xử: "Người này thành ăn mày điên và bị câm; người này thành kỹ nữ, sau đó mù mắt; người này hai đời làm trâu; người này làm lợn 10 đời..." Sau đó lính quỷ áp giải đi đầu thai. Lã Thanh tận mắt trông thấy, sợ đến mức đầu dựng tóc gáy, thân nổi da gà!

Lại nghe thấy viên quan Âm phủ nói tiếp với Lã Thanh rằng: "Vẫn còn những hình phạt nặng hơn thế này. Anh nhất định không được ham hố vui vẻ nhất thời mà mất đi thân người. Cần tránh sắc như tránh tên độc, hơn nữa, cần khắc in văn chương khuyên răn hậu thế nhé".

Một lát sau, Diêm Vương lệnh cho Lã Thanh quay trở về dương gian. Lã Thanh khắc in 1 vạn bản Du minh lục (ghi chép chuyện xuống âm gian) để cảnh tỉnh người đời, đồng thời dốc hết sức hành thiện. Đến năm 40 tuổi, Lã Thanh sinh liền 2 con trai, ngoài ra gia tài cũng lên tới vạn quan tiền, vô cùng giàu có. Sau này ông ta quyết định đoạn tuyệt với trần tục huyên náo, đến Nam Hải tu Đạo. Câu chuyện này do người đồng hương của Lã Thanh là Thái Tinh ghi chép lại những việc Lã Thanh đã làm.

(Nguồn: "Cảm ứng thiên vị biên")

Tường Hòa (biên dịch)
Theo minghui.org.BÀI CHỌN LỌC

Tham luyến mỹ sắc, miệng mắt tạo nghiệp, phúc lộc mất hết