Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thánh Thiên (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiếu niên võ lược thông kinh sử, mười sáu nhân dân tôn Nữ Chủ. Nữ Vương khởi nghĩa đem quân giúp, Trưng Vương phong tướng trấn Quảng Đông. Trí dũng ngàn phương kinh Mã Viện, Hán quân vòng đường đánh Trưng Vương. Đem quân giải cứu nhưng không kịp, bến Ngọc tuẫn tiết hồn núi sông. (Hoàng Mai)

Kinh Môn sông núi cảnh Thần Tiên
Nàng Chủ tài ba tự thiếu niên (2)
Tinh thông võ nghệ, căm giặc Bắc (3)
Luyện rèn binh mã, đánh thành Liên(4)
Hán dùng Mã tặc chinh Nam Việt (5)
Vua phong Đại tướng, trấn thành Phiên (6)
Tử chiến quân thù trên bến Ngọc (7)
Để lại tên vàng hiệu Thánh Thiên .

08.2015

Đông Quan
___________

  1. Thánh Thiên là tướng của Hai Bà Trưng. Thánh Thiên là Thần hiệu đời sau phong tặng nữ anh hùng.

  2. Bà sinh ra ở Kinh Môn, nay thuộc về Hải Dương. Đền Ngọc Lâm là nơi thờ nữ anh hùng. Nàng Chủ là biệt danh của nữ anh hùng.

  3. Thời bấy giờ Nhà Hán đô hộ nước ta.

  4. Thành Liên Lâu (tên gọi khác của thành Luy Lâu, nay thuộc địa phận Thuận Thành, Bắc Ninh) nơi Tô Định – thái thú Giao Chỉ đóng trị sở.

  5. Nhà Hán sai Mã Viện, đại tướng tài giỏi cầm quân tái xâm lăng nước ta.

  6. Trưng Vương phong bà làm Đại tướng quân, trấn giữ Phiên Ngung thủ phủ quận Nam Hải (nay là Quảng Đông, Trung Quốc).

  7. Bến Ngọc Chử, Ngọc Lâm, Bắc Giang nơi bà chiến đấu kịch liệt với quân Hán và hy sinh.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thánh Thiên (1)