Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thiều Hoa (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lĩnh Nam danh tiếng nhất mỹ nhân, nguồn gốc Tiên nhân giáng phàm trần. Cửa thiền tu Phật mong đắc Đạo. Bách tính lầm than quyết xả thân. Công thành thân thoái chăm kinh kệ. Viên mãn an nhiên về cõi Thần. (Hoàng Mai)

Đẹp xinh nghiêng nước xứ Rồng Tiên
Tuổi ấu thơ nương náu cửa Thiền (2)
Giúp Vua khôi phục non sông cũ (3)
Lại về tu luyện hướng Tây Thiên (4).

08.2021

Đông Quan
_________

  1. Thiều Hoa là tướng của Trưng Vương, là người xinh đẹp nhất thời bấy giờ ở đất Lĩnh Nam. Nàng xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở động Lăng Sương bên bờ sông Đà thuộc huyện Thanh Châu (nay là huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

  2. Khi nàng 16 tuổi thì cha mẹ mất, nàng rời động Lăng Sương đi tu Phật ở chùa Phúc Khánh, trang Song Quan (chính là chùa Hiền Quan ngày nay).

  3. Khi Thiều Hoa đã trưởng thành, nhà sư khuyên bà cùng với những đồng môn khác đến ứng nghĩa dưới lá cờ của Hai Bà Trưng. Tại Mê Linh, những tráng sĩ trai gái sông Đà, sông Thao được Hai Bà Trưng tiếp đón nồng nhiệt. Bà cùng 500 quân sĩ gia nhập quân của Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán, được phong làm Tiên phong hữu tướng, nhiều lần giáp trận với giặc Hán đều được toàn thắng.

  4. Sau khi đánh tan giặc Hán, thu lại giang sơn, bà được Trưng Vương phong làm Đông Cung Công chúa, nhưng bà không nhận quan chức ở triều đình, bà chỉ xin được trở về tu hành, bà đã tâu với vua rằng: "Kẻ hạ thần vốn là người con gái đang nguyện chốn tu hành, nên chức trọng quyền cao nào có ích gì, nếu bệ hạ nghĩ tới công lao mà ban thưởng thì xin bệ hạ gia ân cho hạ thần được thực ấp tại bản địa nơi tu hành là đủ". Nghe vậy, Trưng Vương ưng thuận. Thiều Hoa trở về Song Quan cho tu Phật. Bà cho tu sửa lại cảnh chùa và ban phát của cải được vua thưởng cho dân nghèo.

Bà mất năm 41, Trưng Vương đã truy phong bà là "Phụ Vương Công chúa" và truyền cho dân làng lập đền thờ bà. Nhân dân Song Quan suy tôn bà là "Đức thánh mẫu Đệ nhất Đại Vương" của làng và thờ cúng bà rất tôn nghiêm. Từ đó đến nay, đền thờ, lăng mộ của bà, chùa Phúc Khánh và đình làng vẫn được giữ gìn và luôn tu tạo.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thiều Hoa (1)