Ảnh: Một ngôi làng thưa thớt ở Nhật Bản sử dụng bù nhìn làm dân làng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một ngôi làng đặc biệt ở Yasutomi, Nhật Bản. Ngôi làng tràn ngập đủ loại búp bê bù nhìn khác nhau. Những con bù nhìn này được làm thủ công bởi ông Masato Okaue, 71 tuổi. Với số lượng dân làng thưa thớt, ông Masato Okaue muốn nhắc nhở thế giới rằng ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang.

Ngôi làng này được gọi tắt là “Làng múa rối”, có nghĩa là bù nhìn. Trên thực tế, trong làng vẫn còn 10 người dân trên 65 tuổi sinh sống.

Kể từ năm 2010, Masato Okaue đã tự tay làm nhiều loại bù nhìn khác nhau để mô tả cuộc sống của dân làng và đã đặt hơn 130 bù nhìn trên đất nông nghiệp, ven đường và xung quanh những ngôi nhà bỏ hoang, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang.

Do tỷ lệ sinh giảm và dân số di cư đến các thành phố, chỉ có 8 trong số 30 ngôi nhà trong làng hiện được dân làng sử dụng, trong khi số còn lại bị bỏ hoang, đây là biểu tượng của hiện tượng tương tự xảy ra trên khắp Nhật Bản .

Thống kê do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 11/9 cho thấy tỷ lệ dân số Nhật Bản trên 65 tuổi đạt 29,1%, mức cao kỷ lục.

Bức ảnh cho thấy vào ngày 20/9, Masato Okaue đang mang con bù nhìn do chính mình làm ra, chuẩn bị đặt nó vào làng. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại bù nhìn khác nhau do ông làm dọc theo các con đường, cánh đồng, trang trại và lớp học trong làng, mô tả cuộc sống của dân làng.

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, Masato Okaue, 71 tuổi, đang kiểm tra những con bù nhìn thủ công tại "Làng Kakasi No Sato" (かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, nhiều đầu bù nhìn bằng rơm thủ công khác nhau đã được đặt trong phòng chứa đồ của "Kakasi No Sato" (かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, Masato Okaue, 71 tuổi, cầm một con bù nhìn thủ công ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản, chuẩn bị đặt nó ra đồng. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, Masato Okaue, 71 tuổi, cầm một con bù nhìn thủ công ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản, chuẩn bị đặt nó ra đồng. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, một con búp bê được đặt bên ngoài một trang trại bỏ hoang ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản, mô phỏng cách dân làng nhìn vào ngôi nhà. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, hai con búp bê được đặt trên một chiếc ghế dài ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) và một chiếc xe buýt chạy ngang qua. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, hai con búp bê được đặt bên lề đường "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản, mô phỏng hành động của dân làng kéo xe chở củi. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, hai con búp bê được đặt bên lề đường "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản, mô phỏng hành động của dân làng kéo xe chở củi. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, một con búp bê ăn mặc như lính cứu hỏa trèo lên thang trong "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, ở Yasutomi, Nhật Bản, hai con búp bê được đặt trên một chiếc ghế dài ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, ở Yasutomi, Nhật Bản, hai con búp bê được đặt trên cây ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, một con búp bê được đặt trên cánh đồng hoa của "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, một con búp bê được đặt trên cánh đồng rau của "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, ba con búp bê được đặt cạnh tấm biển có tên ngôi làng ở "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, hai con búp bê được đặt trên một chiếc ghế dài ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, hai con búp bê được đặt trên một chiếc ghế dài ở "Làng Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里). Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, một tòa nhà bỏ hoang ở “Kakasi No Sato” (Kakasi No Sato, かかしの里) đã được chuyển thành phòng học, mô phỏng cảnh tượng học sinh tham gia các lớp học. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Yasutomi, Nhật Bản, một tòa nhà bỏ hoang ở "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) đã được biến thành lớp học, mô phỏng cảnh dân làng tụ tập trong một lớp học. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, mọi người đã đến thăm lớp học của "Kakasi No Sato" (Kakasi No Sato, かかしの里) ở Yasutomi, Nhật Bản. Masato Okaue đã đặt hơn 130 con bù nhìn trong làng kể từ năm 2010, cho thấy ngôi làng không hoàn toàn bị bỏ hoang. (Buddhika Weerasinghe/Getty Images)

Theo Cao Tĩnh - Epochtimes

Thanh Hương biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Ảnh: Một ngôi làng thưa thớt ở Nhật Bản sử dụng bù nhìn làm dân làng