"Bát đại Kim Cương" trước tòa sen của Phật Như Lai hóa ra là 8 tên cướp

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Trong Phật giáo có “Bát đại Kim Cương”, trong dân gian cũng có truyền thuyết về Bát đại Kim Cương, câu chuyện này liên quan đến câu nói trong Phật giáo: “phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật”.

Trong Phật giáo có “Bát đại Kim Cương”, trong dân gian cũng có truyền thuyết về Bát đại Kim Cương, câu chuyện này liên quan đến câu nói trong Phật giáo: “phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật”, người xưa còn có câu: “lãng tử hồi đầu kim bất hoán”, ngụ ý phàm là kẻ đồ tể hay là kẻ ngỗ nghịch mà biết hối cải, nhất tâm hướng thiện thì cũng giống như vàng kim hay Chân Phật vậy.

Tương truyền, cách đây rất lâu, một đệ tử ở trước tòa sen của Phật Như Lai đã bị Phật giáng tội đày xuống dân gian để hoàn trả tội nghiệp, vì buông lơi tu luyện và không tôn kính Phật Pháp. Người đệ tử này khác với Đường Tăng năm nào, phải đầu thai làm bò, kéo cày để trả nghiệp vì bất kính Phật Pháp. Con bò này đã kéo cày trong nhà một phú ông được ba năm, vì con bò này rất ngoan và chăm chỉ nên phú ông chưa bao giờ đánh nó bằng roi, thậm chí còn cho nó đồ ăn ngon nhất.

Sau ba năm mãn hạn, con bò sắp được trở về thế giới Tây Phương, để cảm ơn gia đình phú ông đã chăm sóc ba năm, con bò đã lên tiếng. Phú ông tái mặt vì sợ hãi, con bò nói: "Đừng sợ, tôi là đệ tử của Phật Như Lai, tôi đã bị Phật Như Lai đày xuống đây vì tội bất kính Phật Pháp, tôi đã làm việc trong nhà của ông để hoàn trả tội nghiệp của mình".

Phú ông sợ tới mức lập tức quỳ xuống nói: "Chúng ta thật sự không biết ngươi là đồ đệ của Phật Như Lai, nếu biết, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm việc."

Bò nói: "Tôi làm việc để tiêu trừ tội lỗi, không làm cũng không được, bây giờ tôi phải đi, trước khi đi tôi muốn nói với các người một việc. Tối nay có chín tên cướp sẽ đến để cướp bóc, những người ở đây sẽ bị giết hại, các người phải làm theo những gì tôi bảo mới có thể tránh được tai họa này".

Đến đêm, theo kế mà bò đã bày, nhà phú ông đã thắp tất cả các đèn trong nhà, làm cho nó sáng rực rỡ. Nửa đêm có chín tên cướp đến cướp thật, thấy nhà phú ông sáng đèn, chúng biết phú ông đã biết bọn chúng sẽ đến. Một trong số chúng mạnh dạn giả vờ như không có chuyện gì, và vào nhà người phú ông hỏi: "Sao nửa đêm vẫn thắp đèn?"

Phú ông nói: "Tôi biết các người sắp đến, vì vậy tôi đốt đèn đợi các người".

Tên cướp chột dạ nói: "Ai đã nói với ông điều đó?"

Người phú hộ kể với bọn cướp về câu chuyện tái sinh đệ của vị đệ tử của Phật Như Lai, chuyển sinh thành con bò, và chính bò đã nói cho họ biết. Thế là, tên cướp yêu cầu con bò cho họ biết phải làm gì.

Con bò nói với tên cướp rằng: "Kiếp này ngươi cướp nhà này, kiếp sau chuyển thành trâu bò để đền tội, cuối cùng sẽ bị giết để trả nghiệp sát sinh, trừ phi người cải biến bản thân và ngừng làm những điều xấu".

Tên cướp sợ hãi và nghe theo con bò. Bò nói: “Đi với tôi.” Rồi họ cùng nhau đi bộ hàng chục dặm và đến mép một vách đá, Bò nói: “Ta đi đây, các người tự đi”. Nói xong liền nhảy xuống.

Bò nói: “Ta đi đây, các người tự đi”. (Ảnh pixabay)

Trong đó có tám tên cướp có thiện tâm, trong tâm nghĩ: “Con bò đã dám nhảy thì chúng mình cũng nhảy, nếu chết là kiếp này trả nghiệp, nếu còn sống thì đã được nghe lời Phật".

Thế là tám tên cướp cùng nhảy theo. Chỉ còn lại một người không dám nhảy. Kết quả là tám tên trộm nhảy xuống sau này trở thành Bát đại kim cương trước tòa sen Phật Như Lai, trong khi kẻ còn lại tiếp tục làm đạo tặc.

Nguyệt Hà
Theo SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

"Bát đại Kim Cương" trước tòa sen của Phật Như Lai hóa ra là 8 tên cướp