Chuyện Táo Quân: Đêm cuối năm may gặp Táo Thần

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Ngày 23 tháng Chạp là Tết ông Công ông Táo - ngày Táo Quân cưỡi cá chép chầu trời. Dân gian tin rằng, Táo Quân lên trời là để bẩm báo với Ngọc Hoàng những việc làm thiện ác dưới trần gian, qua đó Thượng Thiên sẽ quyết định phúc lành và vận khí của từng gia đình trong năm tới. 

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Chuyện Táo Quân: Đêm cuối năm may gặp Táo Thần