Đi khắp phương trời

Bình luận Đường Phong • 16:30, 08/05/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đi khắp phương trời gửi lại mấy vần thơ
Chợt muốn khóc, thấy thương và thấy tội…
Ở ngoài kia bao kiếp người lầm lụi
Về kịp không? Kìa chuyến cuối đang chờ!

Đi khắp phương trời gửi lại mấy vần thơ Chợt muốn khóc, thấy thương và thấy tội… Ở ngoài kia bao kiếp người lầm lụi Về kịp không? Kìa chuyến cuối đang chờ!
(Ảnh: Pxhere)

Đi khắp phương trời kể lại những giấc mơ
Chuyện thần thoại dương gian là có thật
Ai xả bỏ danh lợi tình, được mất…
Một ngày kia rực sáng hướng Thiên Đàng

Đi khắp phương trời kể lại những giấc mơ Chuyện thần thoại dương gian là có thật Ai xả bỏ danh lợi tình, được mất… Một ngày kia rực sáng hướng Thiên Đàng
(Tranh triển lãm Chân Thiện Nhẫn)

Đi khắp phương trời nhắn về nẻo thênh thang
Chân-Thiện-Nhẫn trực chỉ hồi Quê cũ
Ai đã thức và ai còn mê ngủ
Nào nhanh lên, kìa chuyến cuối đang chờ!

Đi khắp phương trời nhắn về nẻo thênh thang Chân-Thiện-Nhẫn trực chỉ hồi Quê cũ Ai đã thức và ai còn mê ngủ Nào nhanh lên, kìa chuyến cuối đang chờ!
(Ảnh: Pixabay)

Đi khắp phương trời tìm gọi cố nhân xưa
Nhớ chăng hỡi từng có lời Thệ ước
Trong Tam Giới vòng luân hồi xuôi ngược
Bạn nhắc tôi; Tôi nhắc bạn quay về…

Đi khắp phương trời tìm gọi cố nhân xưa Nhớ chăng hỡi từng có lời Thệ ước Trong Tam Giới vòng luân hồi xuôi ngược Bạn nhắc tôi; Tôi nhắc bạn quay về…
(Tranh triển lãm Chân Thiện Nhẫn)

Đi khắp phương trời đánh thức những u mê
Vô thường ấy, “trần gian là khách sạn”
Bao ức kiếp, ta dừng chân ghé tạm
Về đi thôi! Thuyền Pháp cuối đang chờ…

Đường PhongBÀI CHỌN LỌC

Đi khắp phương trời