Dự ngôn Lưu Bá Ôn (P1): Khi nào đại dịch hết, ĐCSTQ sụp đổ và Đài Loan thống nhất?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong những dự ngôn lịch sử lưu lại đến nay thì dự ngôn rõ ràng nhất, chính xác nhất về những sự kiện lớn xảy ra ngày nay chính là 3 dự ngôn lớn của Lưu Bá Ôn, đó là “Bia ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch”, “Bia văn tháp Kim Lăng” và “Thôi bi đồ”. Chúng ta cùng giải mã 3 dự ngôn này để hiểu những đại sự đã, đang và sẽ diễn ra.

1. Đại dịch khi nào giáng xuống nhân gian

Trong dự ngôn, Lưu Bá Ôn nói rằng, nhân loại hiện này đã bước vào thời kỳ đại kiếp nạn, cũng chính là thời kỳ đại đào thải. Thời kỳ này sẽ có dịch bệnh lớn giáng xuống, sẽ có số lượng lớn nhân loại chết trong dịch bệnh.

(1) “Bia ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch” đã dự ngôn chính xác thời gian dịch bệnh này (dịch viêm phổi Vũ Hán) giáng xuống:

Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian”
(Muốn hỏi dịch bệnh khi nào đến, hãy xem tháng mười vào mùa đông)

Câu này đã nói rõ thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khởi đầu vào tháng 10. Ca bệnh viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được xác nhận phát bệnh ngày 1 tháng 12 năm 2019, thời gian ủ bệnh từ 7 đến 14 ngày, thậm chí lên đến 24 ngày, tức là mắc bệnh vào tháng 11, tức tháng 10 âm lịch.

Thập sầu nan quá trư thử niên”
(10 ưu sầu khó qua năm Hợi, Tý)

Câu này lại lần nữa nói rõ thời gian xảy ra dịch bệnh, tức là giữa năm Hợi và năm Tý, có nghĩa là cuối năm 2019 đầu năm 2020.

Bia ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch” đã dự ngôn chính xác thời gian dịch bệnh này
Bia ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch” đã dự ngôn chính xác thời gian dịch bệnh này giáng xuống. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

(2) “Bia văn tháp Kim Lăng” dự ngôn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này khởi nguồn ban đầu từ dịch bệnh SARS năm 2003, là biến thể của virus bệnh SARS.

Nhất khí sát nhân thiên thiên vạn, Đại dương tàn bạo quá sài lang.
Khinh khí động sơn nhạc. nhất tuyến thiết nan đương”

(Một khí giết người ngàn ngàn vạn, dê lớn tàn bạo hơn sài lang.
Khí nhẹ động núi non, một dây sắt khó chống)

Một khí giết người ngàn ngàn vạn” có thể là chỉ đại ôn dịch - đại kiếp nạn của nhân loại lần này. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan ra toàn thế giới, dựa vào không khí lây nhiễm. Từ dự ngôn có thể thấy, có 3 đợt dịch bệnh. Đợt thứ nhất là dịch bệnh SARS năm 2003 (là lời cảnh cáo nhẹ), dịch viêm phổi Vũ Hán năm nay chính là biến thể của SARS năm 2003. Năm 2003 là năm Mùi, do đó nói “Dê lớn tàn bạo hơn sài lang”. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán năm nay là đợt dịch thứ 2 (là lời cảnh cáo nặng), hiện nay đã phát hiện ra loại virus này đang không ngừng biến dị, càng ngày càng đáng sợ. Sau đó có thể còn có đợt dịch thứ 3 trên phạm vi toàn cầu.

Khí nhẹ động núi non, một dây sắt khó chống” là nói dịch bệnh có thể do không khí lây truyền, rất đáng sợ, rợp trời dậy đất, kinh thiên động địa, biện pháp phòng chống nào cũng không có hiệu quả, nhân loại không thể nào đương đầu, phòng chống nổi.

(3) Trong “Thôi bi đồ”, Lưu Bá Ôn viết:

Tam ngũ nguyệt ôn Thần mãn địa, bát cửu nguyệt ác nhân tử tận”
(Tháng 3, 5 Ôn Thần đầy đất, tháng 8, 9 người ác chết hết)

Lộ đồ nhân tử vô số, nhất vạn chi trung tử cửu thiên”
(Đường xá người chết vô số, trong vạn người thì chết 9 nghìn)

Thời niên bát nguyệt, ôn Thần thiên giáng, đại địa thập phần nhân tử cửu phần, thập đạo ác nhân vô nhân tồn”
(Tháng 8 năm đó, Ôn Thần từ trời giáng xuống, dưới đất 10 phần người thì chết 9 phần, những người ‘thập ác’ chết hết không còn một người)

Mạt kiếp niên nhân dân bất an, ngũ cốc bất thu, tam ngũ nguyệt ôn Thần hạ giới, cai niên tật chứng kỳ đặc, đại đa liệt vô dược năng y, vô y năng điều”
(Năm mạt kiếp nhân dân bất an, ngũ cốc không thu hoạch, tháng 3, 5, Ôn Thần giáng hạ, chứng bệnh năm đó rất kỳ lạ, đại đa số đều vô phương cứu chữa, không thầy thuốc nào có thể chữa được)

Trong dự ngôn nói, vào tháng 3, 5 (âm lịch) năm tiếp theo, có thể là đợt lịch bệnh lần thứ 3 (hết cảnh cáo mà là trừng phạt), kéo dài đến tận tháng 8 (âm lịch) năm đó mới kết thúc. Lần dịch bệnh này vô phương cứu chữa, không thầy thuốc nào chữa nổi, khiến 10 phần con người thì 9 phần tử vong.

Tháng 8 năm đó, Ôn Thần từ trời giáng xuống, dưới đất 10 phần người thì chết 9 phần, những người ‘thập ác’ chết hết không còn một người
Tháng 8 năm đó, Ôn Thần từ trời giáng xuống, dưới đất 10 phần người thì chết 9 phần, những người ‘thập ác’ chết hết không còn một người. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

2. Đại kiếp nạn khi nào kết thúc?

Trong “Bia ký Lưu Bá Ôn” có viết: “Cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên” (Cẩn thận người người đều phải trải qua gian nan, năm Thìn, Tỵ là quan ải phải vượt qua)

Đây là nói năm Thìn, Tỵ (2024 và 2025), vượt qua 2 năm này rồi thì nhân loại mới có thể vượt qua kiếp nạn, bước vào thời kỳ mới.

Lại cũng nói: “Thập sầu nan quá Dần Mão Thìn Tị niên” (Nỗi sầu thứ 10 là khó vượt qua năm Dần, Mão, Thìn, Tị)

Câu này chỉ rõ, đại kiếp nạn sẽ tiếp tục kéo dài qua các năm Dần Mão Thìn Tị (từ 2022 đến 2025) thì mới kết thúc, do đó dự ngôn này nói đại kiếp nạn sẽ kéo dài đến năm 2025.

Trong “Thôi bi đồ” cũng viết, thời gian đại kiếp nạn kết thúc là “Tị niên Sửu quá Dần sơ” (Năm Tị - 2025, qua năm Sửu 2021, đầu năm Dần -2022)

Có nghĩa là sau khi qua tháng 12 âm lịch năm 2025, tức sau khi kết thúc năm 2025 thì kiếp nạn mới kết thúc. Trong “Bia ký Lưu Bá Ôn”, thời gian kết thúc kiếp nạn cũng như vậy.

Trong “Hoàng Phách thiền sư” có viết “Cang đáo kim xà vận dĩ chung” (Vừa đến rắn vàng vận đã hết).

Đến năm 2025 (Ất Tị) thì kết thúc nền văn minh nhân loại cũ, kiếp nạn kết thúc, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Từ những dự ngôn khác nhau có thể thấy: Từ năm 2020 đến 2025 (năm Tị) là thời kỳ đại kiếp nạn, đại đào thải của nhân loại, Trời giáng các loại tai họa, sẽ có lượng lớn người bị đào thải trong các tai họa này. Sau năm 2025, nhân loại bình an vượt quan đại kiếp nạn sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới.

Sau năm 2025, nhân loại bình an vượt quan đại kiếp nạn sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới.
Sau năm 2025, nhân loại bình an vượt quan đại kiếp nạn sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới. (Ảnh: Pixabay)

3. ĐCSTQ khi nào sụp đổ?

Trong “Bia ký Lưu Bá Ôn” có viết: “Tựu thị đồng đả thiết La Hán, nan quá thất nguyệt sơ nhất thập tam” (Cho dù là La Hán mình đồng da sắt, cũng khó vượt qua mồng 1 đến 13 tháng 7)

Câu này ám chỉ ĐCSTQ khó vượt qua từ ngày 1 đến 13 tháng 7 âm lịch năm nay (2020)
(tức từ 19 đến 31 tháng 8 năm 2020)

Ngoài ra trong “Hoàng Phách thiền sư” cũng dự ngôn về ĐCSTQ rằng: “Xích thử thời đồng vận bất đồng” (Chuột đỏ thời đồng vận bất đồng)

Ý nghĩa là vận mệnh của ĐCSTQ nằm giữa 2 năm Tý: 1948 (Mậu Tý) chính phủ Dân Quốc thất thế, bắt đầu thua và dần rút lui về đảo Đài Loan (năm 1949), ĐCSTQ mở rộng thế lực ra khắp Trung Quốc. Đến năm 2020 (Canh Tý), ĐCSTQ bắt đầu diệt vong, vận mệnh ĐCSTQ nằm ở 2 năm Tý này, nhưng vận khí đã hoàn toàn thay đổi. Thế nên câu này ấn chứng năm 2020 ĐCSTQ diệt vong (hoặc giống khởi đầu 1948 đến 1949 chiếm hết Trung Quốc, quá trình diệt vong này kéo dài 1 năm, sang 2021 sụp đổ).

Hiện nay toàn thế giới đã bắt đầu hình thành liên minh tiêu diệt ĐCSTQ. ĐCSTQ hiện nay cả trong lẫn ngoài đều đầy hiểm nguy, không còn đường thoát thân, diệt vong đã là sự tình hiển hiện trước mắt rồi, dù dự ngôn có sai lệch thì cũng chẳng khác biệt nhiều.

ĐCSTQ khó vượt qua từ ngày 1 đến 13 tháng 7 âm lịch năm nay
Dự ngôn ám chỉ ĐCSTQ khó vượt qua từ ngày 1 đến 13 tháng 7 âm lịch năm nay. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

4. Đài Loan khi nào sẽ quay về tiếp quản Trung Quốc?

Trong “Thôi bi đồ” có viết: “Chỉ đợi khi gà vàng gáy, trời sáng cổng Trời mở, năm Tị vượt qua đầu năm Dần và năm Sửu, gà vàng thức tỉnh gọi là trời sáng, gà vàng đứng hai chân trên toàn bộ đại lục Trung Hoa, người tha hương trở về Đại Lục, Thần Châu xuất hiện Thần chân thực. Đây chính là Thần an bài, địa hình Trung Quốc hình gà vàng thiếu 1 chân, Đài Loan luôn không về theo ĐCSTQ, muốn thống nhất thì trước tiên kẻ ác bị tiêu diệt hết, càn khôn đổi mới”.

Ý nghĩa là: Sau tháng 12 năm 2025, bắt đầu năm 2026, gà vàng sẽ thức tỉnh. Bản đồ Trung Quốc hình con gà, gọi là gà vàng. Đảo Hải Nam và Đài Loan là 2 chân gà. Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, Đài Loan không thể trở về, thế nên gà vàng luôn đứng 1 chân, gọi là gà vàng một chân. Đến năm sau 2025, đại kiếp nạn của nhân loại kết thúc, kẻ ác bị đào thải sạch, bắt đầu năm 2026 âm lịch thì Đài Loan sẽ thống nhất với Đại Lục, gà vàng đứng 2 chân thức tỉnh dậy.

năm 2026 âm lịch thì Đài Loan sẽ thống nhất với Đại Lục, gà vàng đứng 2 chân thức tỉnh dậy.
năm 2026 âm lịch thì Đài Loan sẽ thống nhất với Đại Lục, gà vàng đứng 2 chân thức tỉnh dậy. (Ảnh: Pixabay)

5. Ngoài đại dịch ra còn có tai họa nào không?

Thời kỳ đại kiếp nạn của nhân loại từ 2020 đến 2025, ngoài đại dịch ra, trong dự ngôn còn đề cập đến các tai họa lớn khác là : Chiến tranh, Lũ lụt và Nạn đói.

Chiến tranh:

Trong “Bia ký Lưu Bá Ôn” có viết: “Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân” (Sầu thứ nhất là thiên họa đại loạn); “Tứ sầu các tỉnh khởi lang yên” (Sầu thứ tư là các tỉnh nổi can qua). Đây là nói trong thời kỳ đại kiếp nạn có xảy ra chiến tranh. Có thể là sau khi ĐCSTQ sụp đổ, chính quyền các tỉnh cát cứ, chiến tranh lẫn nhau.

Ngoài ra lại nói: “Tứ Xuyên cánh tỷ Hán Trung khổ” (Tứ Xuyên còn khổ hơn Hán Trung), có thể là chỉ chiến tranh ở Tứ Xuyên là đáng sợ nhất.

Trong “Thôi bi đồ” cũng nói: “Tứ sầu Tứ Xuyên ngạ tử nhân” (Sầu thứ tư là người chết đói ở Tứ Xuyên); “Đáo thời niên tất hữu can qua tứ khởi” (Đến lúc đó ắt có can qua nổi lên khắp nơi), hai câu này đã chỉ rõ Tứ Xuyên có thể nổ ra chiến tranh.

Nạn đói:

Trong “Bia ký Lưu Bá Ôn” có viết: “Nhị sầu đông tây ngạ tử nhân” (Sầu thứ 2 là người chết từ đông sang tây); trong “Thôi bi đồ” cũng nói: “Ngũ sầu vân quý thọ cơ ngạ” (Sầu thứ 5 là vùng Vân - Quý chịu nạn đói), đều chỉ ra sẽ có nạn đói.

Năm nay ở Trung Quốc khắp nơi bị thiên tai, nửa đầu năm là thời gian hoa màu sinh trưởng, Sơn Đông, Đông Bắc, Bắc Kinh và các khu vực khác đều có mưa đá, bắt đầu vào mùa xuân, trên toàn đất nước Trung Quốc xảy ra mưa lớn, thậm chí đến tháng 6, 7 mùa hạ, vẫn còn nhiều nơi tuyết rơi dày, cực kỳ bất thường, hiếm có trong lịch sử. Nhưng hiện tại thì khắp nơi là lũ lụt, hoa màu bị dập nát, bị băng tuyết chết, bị nước ngập chết, đồng thời lại đối diện với nạn châu chấu, lại khắp nơi bị hỏa hoạn, tin tức liên tục đưa ra, kho dự trữ lương thực khắp nơi bị cháy... xem ra quả thực sẽ có nạn đói lớn.

Lũ lụt:

Trong “Bia văn tháp Kim Lăng” có viết:

Phồn hoa thị, biến uông dương
Cao lâu các, biến nê cương

(Thành phố phồn hoa biến thành đại dương
Nhà lầu cao lớn biến thành đống bùn đất)

Câu trên có thể thấy lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, các thành phố đều bị ngập lụt, biến thành đại dương. Các tòa nhà cao tầng cũng bị bùn đất vùi lấp, biến thành đống bùn đất.

Các thành phố đều bị ngập lụt, biến thành đại dương.
Các thành phố đều bị ngập lụt, biến thành đại dương. (Ảnh: Pixabay)

Trong “Thôi bi đồ” có viết: “Tam sầu Hồ Quảng tao thủy tai” (Sầu thứ 3 là vùng Hồ - Quảng bị lũ lụt), cũng chỉ rõ có lũ lụt xảy ra.

Điều này không thể không khiến người ta liên tưởng đến tình hình lũ lụt hiện nay ở Trung Quốc, tính đến tháng 7, miền Nam Trung Quốc đã liên tục có mưa lớn trong vòng 6 tháng trời. Số liệu chính thức của ĐCSTQ cho thấy, 24 tỉnh thành vùng Hoa Nam, Hoa Trung thì có 8.520.000 lượt người bị thiên tai. Sáng sớm ngày 17 tháng 6, thượng du đập Tam Hiệp, trạm thủy điện huyện Cam Tư Đan Ba tỉnh Tứ Xuyên bị lũ cuốn trôi, và xảy ra lũ quét, khiến đập Tam Hiệp bị nghi ngờ có vấn đề về chất lượng lại lần nữa đứng trước thách thức nghiêm trọng.

Hiện nay, rất nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc bị ngập lụt, biến thành đại dương. Quý Châu, Trùng Khánh bị ngập lụt, tiếp đến là Nghi Xương, Vũ Hán và Hợp Phì và các thành phố khác bị ngập lụt, các clip liên tiếp xuất hiện trên mạng, mặt đường các thành phố bị ngập sâu, các đường phố thường bị ngập đến eo, chỗ sâu còn sâu hơn. Trùng Khánh đã bị ngập, để bảo vệ Trùng Khánh, đập Tam Hiệp đã lặng lẽ cấp tốc xả lũ, khiến các thành phố hạ du như Nghi Xương, Vũ Hán và các thành phố khác bị ngập lụt.

Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến đập Tam Hiệp, theo hình ảnh vệ tinh Google, đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng, nó có thể chịu được nước lũ lớn hiếm có trong năm nay không? Sau đó sẽ xảy ra điều gì? Những điều này chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta đã có thể biết được là dự ngôn lũ lụt đã ứng nghiệm rồi.

(Còn tiếp)

Trung Dung

Theo Lý Đạo Chân - Secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Dự ngôn Lưu Bá Ôn (P1): Khi nào đại dịch hết, ĐCSTQ sụp đổ và Đài Loan thống nhất?