Thiên lý ai cũng biết nhưng mấy người làm được?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người nói rằng “Thiên cơ không thể tiết lộ”. Tuy nhiên, có một số thiên cơ mà ai cũng biết nhưng rất ít người làm được.

1. Thiên lý ai cũng biết, nhưng mấy người làm được

Khi còn nhỏ, Tôn Thúc Ngao ở nước Sở đi chơi về đến nhà thì rất buồn bã, không chịu ăn. Mẹ hỏi anh lý do tại sao, anh khóc và nói: “Con nhìn thấy một con rắn hai đầu, có thể con phải chết”

Mẹ lại hỏi: “Con rắn bây giờ ở đâu?”

Tôn Thúc Ngao nói: “Con nghe nói rằng những người nhìn thấy con rắn hai đầu sẽ bị chết, con sợ sau này người khác cũng nhìn thấy nó nên đã giết rồi đem chôn rồi”.

Người mẹ vui mừng nói: “Con đừng lo, mẹ nghe nói người có âm có đức sẽ được Thượng Thiên đền đáp xứng đáng”.

Một người chỉ cần hết lòng vì người khác, không vì tư lợi bản thân, thì người đó sẽ được Thượng Thiên chiếu cố. Hầu như rất nhiều người biết được thiên cơ này. Nhưng có mấy ai làm được?

Tương truyền, khi sắp mất, Tôn Thúc Ngao đã dặn dò con trai rằng: “Nếu hoàng đế muốn phong thái ấp cho con thì nhất định phải chọn đất cằn cỗi nhất, như vậy mới tránh được tai họa”.

Kết quả con trai ông đã làm theo lời và thực sự đã tránh thoát được rất nhiều thảm họa. Đạo lý này ai cũng biết, tuy nhiên để thực hiện được lại vô cùng ít người.

Cầu danh cầu lợi, chỉ vì một khẩu khí mà sống. Những điều này cũng đều là những điềm báo trước cho tai họa, ai cũng biết mà có bao nhiêu người tránh thoát được? Cái gọi là “Thiên cơ dễ biết, nhân tâm khó buông”, có lẽ đó mới chính là thiên cơ của thiên cơ.

Thiên tai dị tượng sờ sờ, nếu không hối cải đợi chờ nạn to - Minh Chân Tướng
Cái gọi là “Thiên cơ dễ biết, nhân tâm khó buông”, có lẽ đó mới chính là thiên cơ của thiên cơ.

2. Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả

Có một câu nói rằng “Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả”. Nghĩa là người có trí huệ hiểu rõ vạn sự đều có quan hệ nhân quả, nên họ sợ làm điều xấu mà gieo “nhân” ác - vì họ hiểu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, là “nhân” ác thì nhất định sẽ mang lại “quả” ác. Ngược lại, người không tin Thần cũng đương nhiên không tin nhân quả, khi gặp phải chuyện không tốt thì họ cho rằng là ngẫu nhiên. Khi tai họa xảy ra, họ bèn nghĩ cách trốn thoát chứ không tìm nguyên do tại sao chuyện xấu lại xảy ra.

Những người tu luyện đều hiểu rằng khi con người gặp chuyện không hay là do nghiệp lực của bản thân. Nghiệp là do bản thân trước đây trong quá khứ đã từng làm (hoặc hiện tại đang làm) những điều xấu. Làm điều xấu là do người đó có tư tưởng xấu và quan niệm bất hảo. Nếu một người có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu từ căn bản, và xoay chuyển quan niệm xấu, thì từ đó họ sẽ không bao giờ làm điều xấu nữa. Khi Thần nhìn thấy điều này, thì mới có thể giúp con người tiêu trừ nghiệp, loại bỏ những tai hoạ.

Minh An
Theo SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

Thiên lý ai cũng biết nhưng mấy người làm được?