Ông Trump chính thức phản hồi về phiên tòa luận tội phế truất

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Thượng viện bác bỏ Điều khoản luận tội phế truất trong một phản hồi chính thức dài sáu trang vào thứ Bảy. Ông nói “những điều khoản này là kết quả của một quá trình vô luật pháp, vi phạm quy trình pháp lý cơ bản và công bằng cơ bản”.

“Điều khoản luận tội phế truất trước Thượng viện trái với Hiến pháp Hoa Kỳ, chống lại các tổ chức dân chủ và đi ngược lại với [mong muốn của] người dân Mỹ. Bản thân các điều khoản và cả quá trình gian lận để chuyển chúng đến được Thượng Viện rõ ràng là một hành động mang tính chính trị của Đảng Dân chủ. Những điều khoản này làm mất giá trị sức mạnh trang nghiêm của việc luận tội phế truất, cũng như làm giảm trách nhiệm trọng đại mà sức mạnh này yêu cầu. Chúng phải bị bác bỏ”, ông nói. “Quy trình của Hạ Viện vi phạm mọi tiền lệ và mọi nguyên tắc công bằng điều chỉnh quá trình điều tra luận tội phế truất trong hơn 150 năm”.

Hai luật sư của ông Trump đã đệ trình lên Thượng Viện phản hồi của Tổng thống về lệnh triệu tập của Thượng viện.

Sau khi chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trì hoãn việc chuyển điều khoản luận tội phế truất trong nhiều tuần, Hạ viện đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn hai điều khoản luận tội phế truất. Trong đó một điều khoản cáo buộc Lạm quyền và điều khoản còn lại cáo buộc Tổng thống Trump cản trở Quốc hội.

Ông Trump nói rằng điều khoản đầu tiên nên bị bác bỏ vì nó không nêu rõ hành vi phạm tội có thể bị phế truất.

Ông cho rằng “điều khoản này không cáo buộc được hành vi tội phạm nào hết, chứ đừng nói đến phạm trọng tội và tội ác khác như Hiến pháp đã quy định”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông không làm gì sai vì không hề có mối liên hệ giữa việc viện trợ an ninh cho Ukraina với việc điều tra Hunter Biden. Viện trợ an ninh cho Ukcraina đã được công bố mà không cần chính phủ Ukraine thông báo bất kỳ cuộc điều tra nào.

Đối với điều khoản thứ hai liên quan đến việc cản trở Quốc hội, ông Trump cho biết các quyết định của ông đối với trát của Hạ viện dựa trên việc “quan tâm đến vấn đề bảo mật của cơ quan Hành pháp một cách hợp pháp dựa trên cơ chế phân chia quyền lực”.

“Để bảo vệ cơ cấu chính phủ lập hiến; nhằm bác bỏ tính đảng phái độc hại mà các nhà lập quốc đã cảnh bảo; nhằm đảm bảo sự trả thù chính trị mang tính đảng phái dựa trên điều tra phế truất không trở thành ‘điều bình thường mới'; và để biện hộ cho ý nguyện của Nhân dân Mỹ, Thượng viện phải bác bỏ cả hai điều khoản luận tội phế truất”, ông Trump kết luận.

Phản hồi từ ông Trump được đưa ra ngay sau khi những nhân sự quản lý việc điều tra phế truất thuộc Hạ viện được bổ nhiệm bởi đảng Dân chủ đệ trình một bản tóm tắt với thư ký Thượng viện vào chiều thứ Bảy.

Những nhân sự quản lý điều tra phế truất thuộc Hạ Viện ủng hộ hai điều khoản luận tội phế truất. Họ cáo buộc ông Trump đã sử dụng quyền lực để gây sức ép buộc chính phủ nước ngoài can thiệp vào một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vì lợi ích chính trị cá nhân ông và nỗ lực che đậy kế hoạch của ông sau đó bằng cách cản trở cuộc điều tra của Quốc hội”.

“Vụ kiện Tổng thống Hoa Kỳ rất đơn giản, với sự thật là không thể chối cãi, và bằng chứng là choáng ngợp. Các Thượng nghị sĩ phải chấp nhận và thực hiện trách nhiệm được đặt lên vai họ bởi những Cha đẻ của Hiến pháp và những lời tuyên thệ vừa xong để thực thi công lý”, họ tuyên bố.

Minh Dũng

Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Ông Trump chính thức phản hồi về phiên tòa luận tội phế truất