Quốc kỳ Mỹ tung bay trên tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 13/5, theo yêu cầu của Nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick, quốc kỳ Mỹ tung bay phấp phới trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ được trao tặng cho Pháp Luân Đại Pháp Học Hội Philadelphia, để ca ngợi và bày tỏ sự kính trọng tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí, và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5/2020.

Vào ngày 13/5/2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã giương cờ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, tuyên dương và cảm ơn nhà sáng lập Lý Hồng Chí . (Epoch Times)
Vào ngày 13/5/2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã giương cờ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, tuyên dương và cảm ơn nhà sáng lập Lý Hồng Chí. (Epoch Times)

Cùng ngày 13/5, các học viên Pháp Luân Công tại khắp nơi ở Hoa Kỳ đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và 28 năm môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới.

Thư vinh danh gửi nhà sáng lập Lý Hồng Chí viết: "Theo yêu cầu của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick, quốc kỳ Mỹ đã được giương cao trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13/5/2020 để đặc biệt vinh danh người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí, đã hồng truyền môn Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới và phổ biến các nguyên tắc cốt lõi Chân, Thiện, Nhẫn của môn tu luyện. Những đạo lý Ngài dạy sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và mang lại niềm tin cho các nhà lãnh đạo tương lai trên thế giới".

Vào ngày 13/5/2020, các Dân biểu Hoa Kỳ đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. (Epoch Times)
Vào ngày 13/5/2020, các Dân biểu Hoa Kỳ đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. (Epoch Times)

Bằng khen trao tặng cho Pháp Luân Đại Pháp Học Hội ở Philadelphia đã viết: "Xác nhận rằng, lá cờ Mỹ này đã được giương cao trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13/5/2020 theo yêu cầu của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick để đặc biệt tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp Học Hội Philadelphia, kỷ niệm 28 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền".

Văn phòng của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick trao tặng hai lá cờ và giấy chứng nhận biểu dương Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia. (Ảnh: do các học viên Pháp Luân Công cung cấp)
Văn phòng của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick trao tặng hai lá cờ và giấy chứng nhận biểu dương Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia. (Ảnh: do các học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Việc quốc kỳ Mỹ tung bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để ca ngợi một cá nhân hoặc đoàn thể là một vinh dự to lớn. Họ sẽ được trao tặng lá quốc kỳ cùng giấy chứng nhận.

Vào ngày 13/5/2020, quốc kỳ Mỹ đã bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để biểu dương Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Vào ngày 13/5/2020, quốc kỳ Mỹ đã bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để biểu dương Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí bắt đầu phổ truyền vào tháng 5 năm 1992. Đây là môn tu luyện lấy các đặc tính tối cao của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo cơ bản.

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, hàng trăm triệu người đã được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện này. Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hàng ngàn lời khen ngợi và thư chúc mừng từ các chính phủ và chức sắc của các quốc gia trên thế giới.

Minh Thanh

Theo Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Quốc kỳ Mỹ tung bay trên tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp